Chrudimské noviny Nový terminál veřejné dopravy má konkrétní obrysy

Dnes: 2°C
Zítra: 3°C
Pozítří: 4°C

Nový terminál veřejné dopravy má konkrétní obrysy

Chrudim – O novém terminálu, jenž by měl řešit okolí dávno vysloužilého autobusového nádraží, bylo napsáno i řečeno již mnoho. Radnice přes komplikace způsobené majetkovými vztahy k pozemkům pod nádražím, neupouští od příprav realizace jeho výstavby, přestože samotné nádraží pro autobusy právě kvůli nesouhlasu vlastníka pozemků zůstane i nadále odstrašujícím příkladem zanedbaného a přežilého městského mobiliáře.

Téma „terminál“ se tak pravidelně objevuje na jednání komisí rady města. Ani nejužší vedení radnice však nezahálí. Krajským úřadem nechalo posoudit projekt výstavby terminálu a podle zjištění úředníků nebude podléhat zjišťovacímu řízení, z nějž by mělo vzejít, jaký vliv stavba bude mít na životní prostředí.

Jak by však měl terminál vypadat?

Plocha pro odstavení autobusů proti Rooseveltově ulici bude nově upravena na malé náměstí s kašnou a půlkruhovými lavicemi. Náměstí má být charakterizováno novými stromy osazenými zrcadlově dle stávajících lip před budovou ČD. Nové i staré stromy v těchto místech přijdou umístit do kruhových zvýšených vymezení. Ty pak mají sloužit zároveň jako lavice.

Točna MHD změní svůj tvar, poloměr i ostrůvek, vzniknou další zastávky. Nástupní hrany zastávek jsou navrženy o výšce 20 centrimetrů. Na osu vstupního rizalitu výpravní budovy je navržen portikus s prosklenou střechou zamýšlený i jako ochrana před povětrnostními vlivy pro cestující čekající na MHD.

Zásadní úpravu má představovat přesunutí vjezdu do nákladového nádraží vedle budovy pošty a zkrácení koleje číslo 6. Na ploše mezi štítem výpravní budovy a budovy nákladového nádraží upraví stavaři další malé náměstí v přímé vazbě na přechod přes koleje a výpravní budovy. Na hraně plochy k nástupišti se objeví zábradlí a lavičky. Na zbývajícím místě je navrženo půlkruhovité parkoviště zakončené zídkou výšky 60 centimetrů přerušovanou vstupy k jednotlivým stáním. Podél půlkruhu lze čekat stojany na jízdní kola.

V půlkruhu, který bude plnit i funkci točny, je navrženo parkoviště pro 12 automobilů. Na nákladovém nádraží přibližně k rohu Fibichovy ulice, dle rozsahu rušené koleje, má být uprveno nové parkoviště se středním průjezdem a kolmými stáními po stranách. Těch zde vyroste šestatřicet. Další parkoviště je v projektu umístěno na roh se Škroupovou ulicí. Kapacita 48 stání.

Plán stavět nový terminál radnice zveřejnila i ve svém novém střednědobém výhledu. Počítá v něm s částkou 65 milionů korun a rokem 2019.  

Jakub Valenta

Reklama