Chrudimské noviny Obyvatelé sídliště Na Rozhledně žádají zónu s třicetikilometrovou rychlostí a rozšířená parkoviště na úkor zeleně

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Obyvatelé sídliště Na Rozhledně žádají zónu s třicetikilometrovou rychlostí a rozšířená parkoviště na úkor zeleně

Chrudim - Město uspořádalo v rámci projektů Zdravé město Chrudim a místní Agenda 21 v sídlišti Na Rozhledně plánovací setkání s veřejností, které bylo tentokrát zaměřeno na řešení dopravy a bezpečnosti v této lokalitě.

Cílem uvedené schůzky s obyvateli sídliště bylo pojmenovat zdejší nejpalčivější problémy ve zmíněné oblasti a dohodnout se na opatřeních, s jejichž pomocí by se je podařilo odstranit. Lidé v této souvislosti nejvíce poukazovali na nutnost zřízení zóny s dopravním značením povolujícím maximální rychlost 30 kilometrů v hodině, dále souhlasí s rozšířením parkovacích míst na úkor stávajících zelených ploch a městské zeleně. Městští úředníci nyní zpracují na základě těchto připomínek podrobnější dokumentaci, jež bude předložena k posouzení dotčeným orgánům státní správy, na jejichž dalším rozhodnutí bude záležet, zda vyjdou požadavkům občanů vstříc či nikoliv. V případě, že nakonec dojde k realizaci požadovaných dopravních opatření v sídlišti, budou na to místní obyvatelé upozorněni při dalším svolaném setkání. Veškeré podrobnosti z nynější schůze s občany v sídlišti Na Rozhledně včetně diskuse jsou k dispozici na webu Zdravého města Chrudim.

red

Reklama