Chrudimské noviny Ochránci přírody z Habrova přišli kvůli "odfláknuté" žádosti o dotaci, dalším organizacím byly příspěvky pokráceny

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ochránci přírody z Habrova přišli kvůli "odfláknuté" žádosti o dotaci, dalším organizacím byly příspěvky pokráceny

Chrudim - Pravidelné rozdílení dotací se i letos neobešlo bez diskusí nad kvalitou zpracovaných žádostí od jednotlivých žadatelů. Na své diletantství ve vyplňování žádosti a nekvalitně zpracovaný projekt tak například doplatila místní pobočka Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) Habrov.

Komise pro neziskový sektor, která část dotací posuzuje, se totiž na svém zasedání jednomyslně shodla, že žádost ČSOP Habrov nepodpoří, protože neobsahuje dostatečné podklady o realizovatelnosti projektu, kterým měla být Ledňáčkova stezka kolem přírodní památky Ptačí ostrovy. Jde o lokalitu pověstnou svými koloniemi hnízdících havranů a soustavným bojem místních obyvatel s černými, inteligentními ptáky. Ochránci přírody totiž nedokázali ani pořádně propočítat rozpočet a dodat patřičné podklady v kvalitě, která je komisí vyžadována. Navíc v jejich žádosti zcela chybělo vyjádření a souhlas dotčených institucí, jichž se měla stavba stezky dotýkat. Jde především o odbory stavební, ochrany přírody a životního prostředí MěÚ Chrudim a samozřejmě také majitele sousedních pozemků. ČSOP Habrov přitom od města požadoval 71 tisíc korun.

Plnou částku, kterou od města na svou činnost požadovala třeba místní organizace zdravotně postižených, Česká křesťanská akademie, Sbor dobrovolných hasičů Topol nebo Občanské sdružení Altus na Drakiádu, se členové komise, jíž předsedá Petr Zitko, rozhodli pokrátit. Důvodem bylo především "hubnoucí prasátko", z něhož může komise peníze rozdávat a nízká priorita předložených projektů. Doporučením členů komise se rada města, která má v tomto případě poslední slovo, bezezbytku řídila, takže neúspěšným žadatelům nezbývá, než být za rok ve vyplňování svých formulářů pečlivější.

red

Reklama