Chrudimské noviny Odradí žluté čáry v Opletalově ulici neukázněné řidiče od stání v křižovatce? Míst k parkování je stále méně

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Odradí žluté čáry v Opletalově ulici neukázněné řidiče od stání v křižovatce? Míst k parkování je stále méně

Chrudim - Přestože je Opletalova ulice jedním z míst, které by mělo až do srpna procházet rekonstrukcí plynových rozvodů, město se zde nedávno rozhodlo vyřešit problém s neukázněnými řidiči. Ti zde totiž často parkovali tak, že se křižovatka s Hniličkovou ulicí stávala nepřehledným místem s rizikem dopravních karambolů.

Problematika vodorovného dopravního značení zajímala i Františka Dvořáka, který si nebyl jist, proč se zde žluté čáry vůbec objevily. „Zajímalo by mne, jaký význam mají žluté čáry u krajnice křižovatky ulic Hniličkova a Opletalova. Je snad toto značení spojeno s právě probíhajícími výkopovými pracemi v ulici Opletalova nebo má jiný účel a záměr? V žádné jiné křižovatce v blízkosti toto značení neproběhlo,“ říká Dvořák. Realita mnoha chrudimských křižovatek tomu odpovídá. Žluté čáry, které řidiče odrazují od odstavování aut v těsné blízkosti křižovatky, totiž na většině takových míst chybí.

Žluté čáry upozrňují řidiče na zákaz stání.  Foto: Chrudimské noviny

Funkci těchto čar v Opletalově ulici potvrzuje i úřednice Odboru dopravy MěÚ Chrudim Soňa Pecháčková. „Žluté čáry byly v křižovatce ulic Hniličkova a Opletalova instalovány pro zvýraznění zákazu vyplývajícího z obecné úpravy provozu, která říká, že řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než pět metrů před hranicí křižovatky a pět metrů za ní. Tento zákaz neplatí pouze v obci na křižovatce tvaru T na protější straně vyúsťující pozemní komunikace - to ale není tento případ,“ říká Pecháčková.

V Opletalově, kde stejně, jako na mnoha jiných místech ve městě zoufale chybí parkovací místa, šoféři zkrátka stáli až těsně u hranic křižovatky. „Žluté čáry, neboli také zákaz zastavení, byly tedy instalovány po projednání s policií jako bezpečnostní opatření, které by mělo upozornit a odradit řidiče porušující tuto obecnou úpravu provozu, ať už úmyslně nebo z neznalosti - neznalost neomlouvá, od zaparkování vozidla v prostoru křižovatky a vytváření tak nepřehledné a nebezpečné situace v této křižovatce,“ uzavírá městská úřednice zdůvodnění instalace nového dopravního značení v Opletalově ulici. 

red

Reklama