Chrudimské noviny Oficiální vyjádření technických služeb: Rett byl utracen z důvodu nárůstu agresivity

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Oficiální vyjádření technických služeb: Rett byl utracen z důvodu nárůstu agresivity

Chrudim – Maďarský ohař Rett byl koncem července utracen v místním útulku. Tato informace vzbudila celou řadu reakcí, většinou negativních. Podle oficiálního vyjádření útulku na facebooku měl být důvodem k uspání Retta jeho náhle zhoršený zdravotní stav. Technické služby však nyní přicházejí s jiným vysvětlením.

Původní článek Chrudimských novin si díky velké odezvě na sociálních sítích přečetlo více než šest a půl tisíce lidí. Jedná se tak v poslední době o nejčtenější text a dokazuje, že Chrudimákům není osud zvířat umístěných v městském útulku lhostejný. Negativní reakce na utracení maďarského ohaře Retta zaregistrovaly i místní technické služby, pod něž útulek spadá a přispěchaly s vysvětlením. U Retta údajně došlo k nárůstu agresivity.

Pes Rett byl nalezen dne 25. 7. 2016 v katastru obce Mladoňovice. Na základě smluvního vztahu s obcí Mladoňovice byl umístěn do Útulku Chrudim. Součástí smluvního vztahu je i zabezpečení veterinární péče vlastním veterinárním lékařem obce Mladoňovice.

Při příjmu a následném veterinárním vyšetření veterinářem nebyly u Retta shledány žádné zdravotní komplikace, s výjimkou agresivních reakcí na muže. Pes se jinak choval normálně až do 3. 12. 2016, kdy na opakované procházce se zájemkyní o jeho adopci došlo k agresivnímu jednání psa a pokousání rukou zájemkyně. Následovala veterinární vyšetření bez zvláštního nálezu, ovšem s doporučením zákazu venčení dobrovolníky z řad veřejnosti. Venčení mělo probíhat pouze pracovníky útulku.

Dne 3. 7. 2017 došlo při venčení k neočekávanému agresivnímu chování Retta, kdy napadl a pokousal pracovníka útulku. Ten musel vyhledat lékařské ošetření. Následovalo veterinární vyšetření psa a karanténa po dobu 5 dnů s doporučením sledovat jeho chování včetně omezení kontaktu s napadeným zaměstnancem útulku.

Dne 19. 7. 2017 došlo k dalšímu zkratkovitému agresivnímu chování Retta, kdy opět došlo k napadení a pokousání dalšího pracovníka útulku. K tomu musela být zavolána rychlá záchranná služba. Zraněný pracovník útulku je kvůli souvisejícím komplikacím hospitalizován v nemocnici.

Na základě těchto opakovaných skutečností, ve stále se zkracujících intervalech, navrhl veterinární lékař z důvodů agresivity, zkratovitého jednání a ohrožení zdraví člověka euthanasii, kterou poté po vzájemné dohodě mezi útulkem a majitelem psa provedl,“ stojí v oficiálním vyjádření technických služeb.

Opravdu nešlo napsat pravdu?  Foto: Chrudimské noviny

Za povšimnutí stojí především zmínky o vyšetření Retta a potvrzení, že je zdravotně bez nálezu. Jinými slovy v pořádku. Útulek však původně na facebooku tvrdil (podle neoficiálních informací tento facebookový profil obsluhuje sám ředitel technických služeb Zdeněk Kolář), že pes byl utracen z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu. Nic takového se však ve vyjádření technických služeb netvrdí. Kdo tedy lhal?

Bohužel se zde opět ukázala krátkozrakost a neprofesionální přístup. Existuje celá řada „psích psychologů“, kteří dokáží přesně stanovit, proč se psík chová agresivně. Nejznámější z nich je nepochybně Rudolf Desenský. Útulek, respektive technické služby, však zvolil ten nejsnazší způsob řešení a psovi zkoušenému lidmi odmítl dát šanci na převýchovu a další život.

Jakub Valenta

Reklama