Chrudimské noviny Ohrozí chemikálie z bývalé sběrny podzemní vody na Pumberkách?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ohrozí chemikálie z bývalé sběrny podzemní vody na Pumberkách?

Chrudim – Místo, kde dlouhé roky fungovala skládka, Tovární ulici nedaleko parku Střelnice, zná ve městě asi každý. V současné době plocha funguje jako provizorní parkoviště pro návštěvníky parku a také část zdejších obyvatel. Co s areálem dál? To zjišťuje chrudimská radnice, ale příliš se jí to nedaří.

Již v loňském roce vypsalo město výběrové řízení na zhotovitele takzvané „analýzy rizik“. To vyhrála firma Vodní zdroje Holešov. V zemi pod bývalou sběrnou se však vrtala jen několik týdnů. Celá firma totiž „spadla“ do konkursu a nemohla proto s pracemi dál pokračovat. Nezbylo tedy, než vypsat „výběrko“ nové. Z něj vzešli vítězně staří známí, a sice zdejší Vodní zdroje Ekomonitor s nabídkovou cenou 593 684 Kč bez DPH. Město Chrudim na tuto akci podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Projekt byl následně vybrán k podpoře a město na něj získalo dotaci.

Co tu nyní proběhne?

Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a vypracování zmiňované analýzy rizik pro celé území. Kromě zátěže ze sběrny je plocha tvořena navážkou zatím neidentifikovatelného materiálu,“ říká starosta města Petr Řezníček (SNK – ED). Zdejší Ptačí ostrovy jsou zvláště chráněným územím ochrany přírody. Lokalita, v případě prokázání existence ekologické zátěže, představuje možné riziko pro podzemní a povrchové vody.

Jakub Valenta

Reklama