Chrudimské noviny Onemocnění ledvin a obezita. Jak spolu souvisí, odhalí Světový den ledvin

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Onemocnění ledvin a obezita. Jak spolu souvisí, odhalí Světový den ledvin

Chrudim – Na čtvrtek 9. března opět připadá Světový den ledvin. Každý, kdo někdy trpěl bolestí tohoto tak důležitého párového orgánu, dobře ví, jak důležitá je péče o něj. Letošní den ledvin v Chrudimské nemocnici se zaměří na onemocnění spojená s obezitou.

Podle posledních dostupných statistik trpí celosvětově obezitou více než 600 milionů dospělých. Obezita je zároveň závažným rizikovým faktorem rozvoje chronického onemocnění ledvin, které může vyústit až k nevratnému poškození ledvin. V rámci světového dne ledvin se letos lékaři zaměří právě na edukaci o škodlivých následcích obezity a jejího vztahu k onemocnění ledvin. V regionu se nachází dialyzační středisko, kde pacienty s chronickým selháním ledvin léčí, například v areálu Chrudimské nemocnice nebo v Husově ulici v Hlinsku.

Ledviny lidí trpících obezitou musí pracovat mnohem tvrději, protože jsou na ně kladeny vyšší nároky. Obézní tělo má více hmoty, která produkuje více zplodin metabolismu a také množství obíhající krve a tekutin je v něm více. Aby ledviny zvládly zvýšené nároky člověka trpícího obezitou uspokojit, musí zvýšit filtraci krve (dochází k takzvané hyperfiltraci). Trvá-li obezita dlouhou dobu, ledviny jsou soustavně přetěžovány, což může vést k jejich postupnému poškození.

Obézní člověk má velmi často zároveň vysoký krevní tlak a s přibývajícím věkem často trpí i cukrovku. Kombinací těchto tří rizikových faktorů se situace ještě více zhoršuje a postup chronického onemocnění ledvin pak může být velmi rychlý. U pacientů, kteří přicházejí na naše dialyzační střediska NephroCare se sníženou funkcí ledvin, vídáme tuto vražednou triádu velmi často,“ vysvětluje primář dialyzačního střediska v Chrudimi MUDr. Jan Hajný.

Z pohledu diabetologa a obezitologa mohu jen dodat, že přítomnost obezity je významným negativním faktorem především z pohledu zvýšeného rizika poklesu funkce ledvin. Pacienti s diabetem, obezitou a významněji sníženou funkcí ledvin mají také podstatně zvýšené riziko kardiovaskulárních komplikací a hypoglykémie. Omezené jsou pak i naše možnosti antidiabetické léčby těchto pacientů. Jednoznačným trendem by měla být prevence a intenzivní léčba obezity ještě dříve, než dojde k rozvoji metabolických komplikací a snížení renální funkce. Důležitý je také vhodný výběr léků s preferencí těch, které hmotnost snižují, případně na ni mají alespoň neutrální vliv,“ doplňuje prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. z Centra diabetologie a Centra experimentální medicíny IKEM.

Statistiky na poli obezity jsou opravdu alarmující, proto by bylo dobré k nim nepřispívat svou troškou do mlýna. Vědci spočítali, že v roce 2025 bude celosvětově obezitou trpět přes 18 % mužů a 21 % žen. V pásmu těžké život ohrožující obezity se bude pohybovat 6 % mužů a 9 % žen. V některých zemích se obezita již nyní týká více než jedné třetiny dospělé populace. „Pokud jste obézní, máte dvakrát až sedmkrát vyšší riziko, že vám časem selžou ledviny,“ varuje primář chrudimské dialýzy Hajný.

Dobrou zprávou je, že jak obezitě, tak i chronickému onemocnění ledvin můžeme do značné míry předejít. Snížením tělesné hmotnosti lze zlepšit mnohem více než jen postavu. S poklesem tělesné hmotnosti se často zlepší krevní tlak, lépe se kontroluje diabetes a zátěž ledvin se sníží. Zhubnutím navíc můžete upravit také zvýšený cholesterol, ulevit svým kloubům, snížit riziko některých zhoubných nádorů, ztučnění jater, nemocí žlučníku nebo spánkovou apnoí (zástava dechu ve spánku). Obézní lidé také častěji trpí psychickými poruchami, což jistě souvisí se sníženou kvalitou jejich života. Toto vše je do značné míry řešitelné a nikdy není pozdě začít.

Existuje mnoho způsobů, jakými můžete dosáhnout cílové hmotnosti. Rad o zaručených redukčních dietách a přístupech lze nalézt kolem nás celou řadu, ale ne vždy se jedná o rady odborníků. O tom, jaký přístup bude konkrétně vyhovovat vám, se můžete poradit například v nefrologické ambulanci Chrudimské nemocnice nebo v rámci hlineckého dialyzačního střediska NephroCare. Zde vám vyšetří aktuální riziko onemocnění ledvin. Index tělesné hmotnosti (BMI) a index tvaru těla (ABSI) si můžete online zjistit na internetových stránkách .

Jakub Valenta

Reklama