Chrudimské noviny Patří do chráněné lokality dětské hřiště, nebo ptačí budky?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Patří do chráněné lokality dětské hřiště, nebo ptačí budky?

Chrudim – Druhý ročník Tvořím Chrudim je tu! Svoje slovo měli při veřejném představení, v živém přenosu, který měl v průměru ale pouze 4 až 12 sledujících, předkladatelé schválených pěti projektů. O tom, který projekt by měl podle vás zvítězit, můžete hlasovat už od půlnoci prostřednictvím Mobilního rozhlasu. Hlasování  potrvá až do 21. listopadu. Kdo nemá internet, může se zapojit zprostředkovaně v Turistickém informačním centru na Resselově náměstí, Městské knihovně, Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim v Soukenické ulici, Klientském servisu na MěÚ Pardubická 67. Zapojit se mohou i ti, co v Chrudimi nebydlí, ale pracují tu!

Jak může takové hlasování přes Mobilní rozhlas vypadat? „Hlasovat může každé telefonní číslo. Vyplnit lze z jednoho telefonu, jen je potřeba vždy originální kód. Můžete dát dva kladné hlasy pro jeden projekt a jeden záporný," nabádá na internetu jeden nejmenovaný podporovatel projektu v Topoli.

„Každý z vás může rozhodnout o tom, co se v našem městě bude dělat. Taková asi hlavní mantra podle mě je, že nemusíme my přemýšlet, do čeho investovat peníze. Rozhodnete vy sami,“ uvedl starosta František Pilný (ANO 2011) k projektu participativního projektu Místní agendy 21.

„Je to projekt, který má svá schválená určitá pravidla, která by se měla a musí dodržet,“ upřesnila Šárka Trunečková, koordinátorka projektu Zdravé město a Místní agenda 21 s vysvětlením, že vše je nejdříve dopředu konzultováno s úředníky. „Projekt musí být zaměřen na úpravu veřejných prostranství, která jsou v majetku a správě města Chrudim.“ Důležité je i zmínit, že vyčleněných 1,5 milionu korun tak může být podle těchto městem schválených pravidel použito jen na nákup a výstavbu, žádné "měkké projekty" typu festivalů, společenských akcí a podobně, jak to některá jiná města svým občanům umožňují.

Patří do chráněné lokality dětské hřiště nebo ptačí budky?

Nejspornějším projektem se zdají být "Dětské herní prvky na Střelnici", které představil Jan Doucek tak, že rovnou řekl důvody, proč by právě tady žádný takový projekt neměl být. „Má to dvě velká ale. Tím první velkým „ale“ je, že se bavíme o přírodní památce. Ptačí ostrovy, kde se park Střelnice nachází, tak je v těchto místech a právě kvůli ptactvu je to místo chráněno,“ uvedl a dodal: „Samozřejmě jsou tu i vzácní brouci a jiné druhy živočichů a rostlin,“ s tím, že právě je tam spousta činností zakázaných. „Druhým problémem tohoto místa je, že se nachází v záplavové zóně.“

Projekt, který myslí i na netopýry!

Naopak nápad instalovat do vhodných lokalit ve městě ptačí budky a ptákům pomoct, představila Naděžda Gutzerová. Spousta druhů potřebuje pro hnízdění ztrouchnivělé kmeny stromů, kterých právě ve městě ubývá a s ním se snižuje i počet ptáků. Projekt Vraťme ptačí zpěv do města počítá s umístěním celkem 136 budek na 9 lokalitách ve městě. Šest budek bude dokonce i pro netopýry! „Rádi bychom již od instalace budek začali spolupracovat se školkami a školami a připravit výukové programy pro ně, které by probíhaly venku," dodala k projektu Naděžda Gutzerová.

A na kolik který projekt vychází předběžně peněz?  

Projekt č. 1: Dětské herní prvky na Střelnici: 191 000 Kč

Projekt č. 2: Dětské hřiště Chrudim – Markovice: 499 400 Kč

Projekt č. 3: Dětské hřiště sídliště Topolská: 391 680 Kč

Projekt č. 4: Vraťme ptačí zpěv do města! 206 317 Kč

Projekt č. 5: Lanová loď – multifunkční herní prvek v místní části Topol: 448 565 Kč

Petra Vintrlíková

Reklama