Chrudimské noviny Podrobné informace k nejnovějším uzavírkám Palackého třídy

Dnes: 3°C
Zítra: 3°C
Pozítří: 4°C

Podrobné informace k nejnovějším uzavírkám Palackého třídy

Chrudim – Na žádost čtenářů se Chrudimské noviny rozhodly přiblížit v podrobnostech probíhající uzavírky na Palackého třídě. O chystaných změnách, které vstoupily v platnost již 1. srpna již sice informovaly, podrobnější info však chybělo.

Nejvýraznější změny přináší článek z konce července, dílčí uzavírky a změny dopravy v souvisejících ulicích pak následující výčet. Řidiči tedy musí až do 21. srpna brát v potaz:

 - zobousměrnění provozu v ulici Dr. Peška a části ulice Víta Nejedlého; tímto úsekem bude vedena i obousměrná objízdná trasa pro autobusy linkové dopravy a městské autobusové dopravy.

 

- zamezení parkování v úseku obousměrného provozu v ulicích Dr. Peška a Víta Nejedlého. Náhradní parkování bude umožněno v části slepého úseku ulice Palackého třída (před křižovatkou s ulicí Škroupova). Řidiče, kteří se rozhodnou využít této náhradní parkovací plochy k zaparkování svých vozidel, musí vzít v potaz, že tento úsek komunikace podléhá režimu stavby (na protější straně komunikace bude probíhat rekonstrukce vodovodu) a je tedy třeba přizpůsobit jízdu aktuálnímu stavu komunikace, dbát zvýšené opatrnosti a respektovat případné pokyny pracovníků stavby. V případě nekázně řidičů se náhradní parkovací plocha bez náhrady zruší.

- zobousměrnění provozu ve Fibichově ulici – vždy pouze v tom úseku komunikace, který bude v danou dobu zneprůjezdněn uzavírkou křižovatky ulic Palackého třída a Fibichova.- příjezd/výjezd k budově polikliniky od nádraží je umožněn ulicí Čs. armády a Fibichovou ulicí nebo ulicemi Rooseveltova a Palackého třída.

- příjezd do Havlíčkovy ulice je možný přes ulici Vrchlického a Sv. Čecha nebo ulici Koželužskou.- od 1. srpna se vrací do původního (jednosměrného) režimu provoz v části Rooseveltovy ulice (od Husovy ulice po Palackého třídu). V křižovatce s Palackého třídou však bude umožněno pouze pravé odbočení (směrem ke kruhovému objezdu ).

- příjezd na parkoviště před budovou České spořitelny bude i nadále umožněn pouze přes stávající vjezd ke staré poliklinice z Palackého třídy.


- nadále zůstane otevřen výjezd z Husovy ulice na Masarykovo náměstí.Uzavírky ovlivní i autobusovou dopravu, a to jak linkovou, tak i městskou. Autobusová zastávka „Chrudim - Obce Ležáků“ bude z důvodu průjezdu autobusů ulicemi Dr. Peška a Víta Nejedlého přesunuta od parkoviště u Penny Marketu před křižovatku ulic Obce Ležáků a Dr. Peška (ve směru od okružní křižovatky „U Guláška“).
Po dobu uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky „Chrudim - Borzna“, Chrudim - Podhůra“ a „Chrudim - Kalábrie“ a zastávka MAD „Chrudim - Škroupova“.  

Jakub Valenta

Reklama