Chrudimské noviny Popelnice na bioodpad nakonec nejspíše budou

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Popelnice na bioodpad nakonec nejspíše budou

Chrudim – V souvislosti se změnou legislativy vyvstala ve městě potřeba urychleně řešit problematiku odpadového hospodářství. Jednou z prvních vlaštovek, kterou Chrudimáci uvítali s nadšením, je možnost ukládat drobný kovový odpad do nádob určených pro sběr plastů. Co stále vázne, je sběr bioodpadu.

Radnice musí problém odpadového hospodářství intenzivně řešit, což v praxi znamená zvýšit důraz na třídění plastů, papíru i kovů. Politici ve spolupráci s úředníky a komisemi rady města došli k jednoznačnému závěru, že likvidace bioodpadu prostřednictvím zdarma rozdaných kompostérů nejen nestačí, ale změněné legislativě ani vyhovovat nebude. Nejužší vedení města proto usilovně hledá dotace, které by Chrudimským umožnily nakoupit popelnice určené právě ke sběru a následnému svozu bioodpadu. Předběžně se počítá se 120litrovou nádobou pro rodinný domek, v úvahu přichází i 1200litrový kontejner k bytovým domům.

Chrudim se přitom může inspirovat jak u měst obdobné velikosti, tak u těch podstatně menších. V Jičíně například mají obyvatelé k dispozici jak nádoby na bioodpad, tak mohou využívat i pytlový sběr v jedné z městských částí. Nespornou výhodou je však vlastní skládka a kompostárna. Tamější občané slyšeli především na pozitivní motivaci – město jim po zavedení sběru biologicky rozložitelného odpadu nezvýšilo poplatky za jeho likvidaci.

Jakub Valenta

Reklama