Chrudimské noviny Před spuštěním sanace jedů v bývalé Transportě se dlouho "hrálo" o evropské peníze na tento projekt

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Před spuštěním sanace jedů v bývalé Transportě se dlouho "hrálo" o evropské peníze na tento projekt

Chrudim - Město navštívil během jediného týdne už druhý ministr. Po ministru dopravy Zbyňku Stanjurovi sem tentokrát dorazil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (oba z ODS), aby se na vlastní oči přesvědčil o připravenosti projektu rozsáhlých sanačních prací v areálu bývalé Transporty.

"Byla to shoda okolností," říká poslanec a neuvolněný místostarosta Jan Čechlovský (ODS), který za oběmi návštěvami ministrů stojí. "Pan ministr měl ve stejný den naplánovanou návštěvu Pardubického kraje, protože tu měl se starosty jednání, která se týkají projektu Zelená úsporám a dalších věcí, které je zajímají. A vzhledem k tomu, že bylo ve stejném týdnu dokumentačně i fyzicky předáno staveniště v bývalé Transportě, kde dochází k odstranění velké ekologické zátěže, tak jsme se spolu domluvili, že když už je v Pardubicích, odkud je to k nám deset kilometrů, tak se sem přijede podívat," vysvětluje důvod příjezdu Tomáše Chalupy Čechlovský.

Jak dodává, ministr je s uvedeným projektem podrobně obeznámen, protože už byl kvůli němu v Chrudimi zhruba před rokem, kdy přislíbil městu druhou nejvyšší dotaci v jeho novodobé historii na odtěžení jedů z průmyslového komplexu, který kdysi zaměstnával většinu chrudimského obyvatelstva. Z areálu teď bude nutné vyvézt kontaminovanou zeminu, zamořenou zejména chlorovanými uhlovodíky, přičemž se předpokládá, že zde po ní vznikne asi sedm metrů hluboká jáma, která přijde vzápětí zavézt novou zeminou.

a

"Jde o poměrně velký projekt za více než 160 miliónů korun, na který významnou částí přispívá stát. Tato dotace přitom patří nejen k největším v našem městě, ale i v rámci celého Pardubického kraje. Proto se pan ministr přijel osobně přesvědčit na místo o připravenosti projektu a prodiskutovat s pracovníky firmy, která zakázku realizuje, chystaný postup prací," dodává Jan Čechlovský.

Celý projekt nabral o proti původnímu plánu zdržení, a to kvůli zapojení evropských peněz do zmíněné dotace. Zjišťovalo se totiž, zda je projekt řádně vysoutěžen a jestli nemohou nastat okolnosti, kvůli kterým by se případně musely evropské peníze později vracet. "Veškeré projekty, do nichž tečou evropské dotace, jsou v poslední době podrobovány důkladným kontrolám, zda je vše v pořádku," říká Čechlovský.

Proto, jak dodává, projekt sanace jedů v bývalé Transportě tak zdlouhavě zkoumali úředníci ministerstev životního prostředí a financí, než vydali kladné stanovisko k zahájení prací. "Musel jsem proto u pana ministra několikrát intervenovat, zda půjde schvalovací proces urychlit, protože jak se natahoval čas projednávání, tak se i zkracovala doba na realizaci stavby. Peníze musely být totiž v nějaké lhůtě proinvestovány, jinak hrozilo jejich vrácení," přibližuje místostarosta okamžiky před zahájením sanace. Stavba by podle něj měla nyní trvat 14 měsíců. "Ministr Chalupa proto na závěr své návštěvy lakonicky konstatoval - tak se tu za čtrnáct měsíců sejdeme, a odjel," uzavírá Jan Čechlovský.

Roman Zahrádka

Reklama