Chrudimské noviny Příliš tvrdá rýže zlobí klienty centra sociálních služeb a pomoci

Dnes: 11°C
Zítra: 9°C
Pozítří: 9°C

Příliš tvrdá rýže zlobí klienty centra sociálních služeb a pomoci

Chrudim – Život seniorů ve městě mnohdy není právě pohádkou. Akce nejrůznějších „šmejdů“ konané v prostorách Muzea sice už nahradil Tomáš Martinek se svými výlety, přesto musí důchodci řešit celou řadu dalších komplikací. Jednou z nich je nevyhovující jídlo rozvážené Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim (CSSP).

Není žádným překvapením, že při množství rozvážených obědů, nelze splnit nároky a požadavky všech strávníků. Přesto vedení CSSP pravidelně zjišťuje, jak jsou senioři s kvalitou stravy spokojeni a s výsledky těchto průzkumů poctivě pracuje. Obědy pro důchodce připravuje kuchyně Chrudimské nemocnice. Na základě informací zjištěných z dotazníkového šetření na téma kvalita obědů ze dne 21. července tak byla sjednána schůzka v Chrudimské nemocnici, kde byly 14 září tyto výsledky konzultovány s odpovědným zaměstnancem stravovacího úseku.

Schůzky se účastnila Adéla Zachová, vedoucí oddělení léčebné výživy v Chrudimské nemocnici, Marta Menšíková, ředitelka CSSP Chrudim a Lenka Chlíbková, sociální pracovník – metodik.

Předmětem schůzky bylo především jednání nad nejčastěji zmiňovaným nedostatkem v kvalitě obědů, kterým je dle výsledků dotazníkového šetření tvrdá rýže, tvrdé hovězí maso a nedovařené či převařené brambory. Adéla Zachová přijala tento podnět ke zvýšení kvality obědů jako opodstatněný. Slíbila, že dohlédne na to, aby rýže a hovězí maso nebylo tvrdé.

Situace kolem brambor je ovšem složitější. Protože nemocnice nevaří z vlastních brambor, ale nakupuje brambory jako polotovar, tedy již oškrabané, často rozdílných druhů, a proto se stává, že některé jsou uvařené více a jiné méně. Finanční a personální důvody brání tomu, aby nemocnice nakupovala jeden druh brambor, který by byl oškrabán a uvařen začerstva. Adéla Zachová si je vědoma toho, že jsou brambory uvařené nerovnoměrně, nicméně je v situaci, kdy to sama nemůže řešit. Předá proto podnět od klientů CSSP Chrudim vedení nemocnice, které je v této otázce kompetentní.

red

Reklama