Chrudimské noviny Připravuje se projekt záplavové kanalizace Na Šancích

Dnes: 18°C
Zítra: 17°C
Pozítří: 20°C

Připravuje se projekt záplavové kanalizace Na Šancích

Chrudim – Povodně sice obyvatele sídliště Na Šancích již pár let neobtěžovaly, přesto se velká voda může kdykoliv vrátit. Účinná ochrana zdraví a majetků místních přitom stále ještě neexistuje. Minulé vedení radnice výstavbu poldru nedotáhlo, to nové prozatím alespoň chystá úřední kolečko ke stavebnímu povolení na novou dešťovou kanalizaci.

Ať už zde vznikne po dohodě se zemědělci poldr, nebo nějaká jiná zábrana, je jasné, že bude třeba proudy vody nějakým způsobem odvádět pryč. Výstavba obchvatu totiž vsakování rozhodně nepodpořila. Město se proto rozhodlo vystavět novou kanalizaci.

Ta by měla vyrůst pod Maleckou ulicí. Odvádět bude dešťové vody z protipovodňových opatření sídliště Stromovka v Topolské ulici. Stavba zahrnuje výstavbu dešťové kanalizace a železobetonového výustního objektu se zpětnou klapkou. Na tuto novou stoku se nebudou napojovat žádné kanalizační přípojky. Kanalizaci zaústí do náhonu řeky Chrudimky v blízkosti domu číslo popisné 171 v Malecké ulici a její celková délka má být 1051 metrů. Na nové stoce je navrženo 28 revizních betonových šachet s litinovými poklopy. Stoka přijde uložit v souběhu se stávající stokou „G“ (jednotná kanalizace). Nová kanalizace proto povede převážně pod vozovkou Malecké ulice.

red

Reklama