Chrudimské noviny Přívalové deště v centru města vyplavily fekálie i s toaletním papírem

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Přívalové deště v centru města vyplavily fekálie i s toaletním papírem

Chrudim – Nedávné přívalové deště opětovně prověřily kanalizaci na území města. Sice tentokrát nedošlo k záplavám v nešťastné lokalitě Na Šancích, ale v samotném centru se z jedné z mnoha výpustních trubek vyvalil toaletní papír s fekáliemi.

Trubka, jež do revitalizovaného náhonu chrlila papír a lejna, leží pod opěrnou zdí Široké ulice. V místech, kde „áčka“ před třemi lety nechala vyběhnout srnky na znečištěnou omítku.

Redakce se proto obrátila na šéfa Vodovodů a kanalizací Chrudim a.s. Ivo Doskočila s dotazem, zda o uvedené situaci ví. „Výpusť pod Širokou ulicí jsem osobně nekontroloval a informaci o vytékající vodě s příměsí toaletního papíru jsem získal až od vás,“ uvádí Ivo Doskočil.

Provozování vodovodů a kanalizací je v souladu se zákonem možné pouze na základě schváleného povolení. V městě Chrudim je provozována jednotná kanalizace, kterou jsou odváděny na ČOV. Touto kanalizací jsou odváděny jednak odpadní vody splaškové, ale také vody dešťové. V případě silných přívalových dešťů může být kanalizační soustava v určitých místech kanalizačních řádů přetížena. Z důvodu uvolnění krátkodobě přetížené kanalizační soustavy jsou na trasách vybudována odlehčovací místa, kudy dešťová voda z kanalizace může vytékat přímo do vodoteče. Nejedná se tedy o dlouhodobý stav vypouštění odpadních vod, ale o určité krátkodobé bezpečnostní opatření. V případě přetížení kanalizační sítě by mohlo docházet k větším škodám, včetně zaplavení objektů napojených subjektů splaškovou vodou,“ vysvětluje ředitel, jakým způsobem mohlo dojít k vyplavení nevábného obsahu.

V případě přívalových dešťů se tak může stát, že díky vzdutí odpadních vod v kanalizaci se mohou do vodoteče v malé koncentraci dostat i splaškové odpadní vody se zbytky toaletního papíru. Podobným způsobem, pokud je to třeba, je řešeno odlehčení jednotných kanalizačních sítí i v dalších obcích a městech naší republiky.

Aniž bych chtěl, jakkoliv zlehčovat výše uvedenou informaci, je vyplavení toaletního papíru sice nevzhledné, ale jedná se o materiál, který je rozložitelný, a tedy ekologicky odbouratelný. Větším problémem nastává, když je kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem používána jako odpadní koš a dostávají se do ní hadry, plasty, oleje a jiné podobné látky, které tam určitě nepatří,“ popisuje ředitel Doskočil časté nešvary uživatelů kanalizace ve městě s tím, že ředitele VS Chrudim požádal o kontrolu výpustě pod Širokou ulicí. V budoucnu by tak měly být pdoobné výplachy co nejvíce eliminovány.   

Jakub Valenta

Reklama