Chrudimské noviny Pronikají jedy ze zamořené hlíny V Malecku do spodních vod?

Dnes: 11°C
Zítra: 14°C
Pozítří: 14°C

Pronikají jedy ze zamořené hlíny V Malecku do spodních vod?

Chrudim – Areál bývalých sběrných surovin V Malecku sice jeho bývalý nájemce dávno opustil, přesto do dnešního dne není jasné, co s ním dál. Řidiči půdu bohatě prolitou oleji a chemickými látkami neznámého původu hbitě využili pro parkování. Město teď chce zjistit, co se v zemi vlastně ukrývá.

Případným uživatelům nedalekého parku Střelnice moc jiných možností k parkování nezbývá. Auta tu není kam dát, volná plocha se hodí. Radnice má však s prostorem ležícím na dosah ruky od přírodní památky Ptačí ostrovy jiné plány. Jaké?

Sběrné suroviny si na ekologii příliš nepotrpěly. Neměl by proto sanaci areálu zaplatit jeho bývalý nájemce?  Foto: Chrudimské noviny

Rada města na svém posledním jednání totiž schválila zahájení uskutečňování projektu „Analýza rizik Chrudim, Malecká ulice – stará skládka odpadů a bývalé sběrné suroviny v přírodní památce Ptačí ostrovy“.

Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a vypracování analýzy rizik pro území, které bylo ještě v nedávné době využíváno jako sběrna nejrůznějších odpadů. Kromě toho je území historicky tvořeno navážkou zatím neidentifikovatelného materiálu,“ říká místostarosta Jan Čechlovský (ODS). Sledovaná lokalita se nachází v přírodní památce Ptačí ostrovy, která je zvláště chráněným územím ochrany přírody. Toto místo, v případě prokázání existence ekologické zátěže, představuje možné riziko pro podzemní a povrchové vody.

Město Chrudim připravilo projekt a podalo žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Projekt byl vybrán k podpoře a rozhodnutí o poskytnutí dotace vydá Státní fond životního prostředí v následujících dnech. Koncem listopadu tedy společnost Vodní zdroje Holešov na základě uzavřené smlouvy zahájí uvádění projektu do praxe. Celkové náklady a tuto kratochvíli činí 659840 korun, celkové způsobilé náklady činí 616643 korun. Dotace bude poskytnuta ve výši 85 % způsobilých nákladů (to je 524147 korun), podíl města je tedy 135693 korun českých. Akce by měla být dokončena v srpnu 2018.

Zmizí konečně bahno z náhonu?  Foto: Chrudimské noviny

V těchto místech však nejde o jediný podnik, jenž by měl vysát finance ze zmiňovaného operačního programu. Již několik let tu místní obyvatelé i návštěvníci parku volají po revitalizaci páchnoucí stoky, která má být údajně jedním z ramen řeky Chrudimky. „Momentálně je podána žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Aktuálně probíhá její doplňování dle pokynů poskytovatele. Následně bude Město Chrudim očekávat rozhodnutí o případném poskytnutí dotace,“ říká k revitalizace náhonu v parku Střelnice starosta města Petr Řezníček (SNK – ED).  

Jakub Valenta

Reklama