Chrudimské noviny Radní čeká těžký úkol. Jak rozřešit hotel Bohemia?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Radní čeká těžký úkol. Jak rozřešit hotel Bohemia?

Chrudim – Nejdůležitějším bodem v dnešním jednání Rady města Chrudim bude, jak se postavit k řešení problematiky Hotelu Bohemia. Město Chrudim totiž musí situaci řešit jako řádný hospodář. Možnosti by byly tři: nevýhodnou nájemní smlouvu pro město Chrudim vypovědět, ukončit dohodou anebo od ní odstoupit. Záleží ještě na tom, jak se k věci nově postavil Homa Holding.

Rada města Chrudim by dnes měla zastupitelstvu s největší pravděpodobností doporučit odstoupení od nevýhodné nájemní smlouvy na pozemky před Hotelem Bohemia. Zároveň by měla schválit zahájení kroků k výstavbě parkoviště a k jednání o koupi hotelu městem Chrudim s tím, že by se na opravu mohla hypoteticky využít případně dotace na brownfieldy, a hotel po té přeprodat, nebo zajistit nájemce, který by hotel provozoval.

Hotel Bohemia už deset let zarůstá houštím.  Foto: Chrudimské noviny

Úskalí spočívá v nájemní smlouvě, kterou město Chrudim podepsalo s vlastníkem hotelu, společností Homa Holding. Smlouva se uzavírala pro účel výstavby parkoviště, jak původně odsouhlasilo zastupitelstvo 27. června 2011. V tu dobu ještě platila společnost Homa Holding městu Chrudim ročně 60 tisíc korun bez DPH za pozemky před hotelem. S předpokladem, že se začne stavět dvoupodlažní parkoviště s jedním podzemním podlažím, se s platností od března roku 2012 nájemné změnilo na pouhých 1000 korun + DPH ročně s platnosti až do konce roku 2061.

Podle dříve platné právní úpravy měla být společnost Homa Holding stavebníkem, vlastníkem, i provozovatelem parkoviště. Podle nového občanského zákoníku by ale vlastníkem parkoviště mělo být město Chrudim. V roce 2017 město nevyhovělo žádosti Homa Holding o povolení výstavby pouze povrchového parkoviště a společnost dál na výstavbu za těchto podmínek rezignovala, i když je to podle města Chrudim v rozporu s platnou nájemní smlouvou, a pouze si každé dva roky prodlužuje termíny platnosti stavebního povolení, které vyprší opět na konci roku 2023.

 

 

Petra Vintrlíková

Reklama