Chrudimské noviny Radní odpustili městským lesům nájem

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Radní odpustili městským lesům nájem

Chrudim – Městské lesy nejsou v nejlepší kondici. Ve skutečnosti je toto tvrzení spíše eufemismus. Lesy Na Podhůře, v okolí rozhledy Bára, umírají rychlostí, které by se nikdo nenadál. Trh se dřevem je přesycený, takže zisky z intenzivní těžby jsou ty tam. Vedení radnice musí tuto krizovou situaci řešit.

A také ji řeší. Městští radní na svém prvním letošním jednání schválili v jednom z bodů odpuštění nájemného společnosti Městské lesy Chrudim, s. r. o., na rok 2020 ve výši celého ročního nájmu, to znamená nájemného ve výši 500 tisíc korun bez DPH, 605 tisíc korun s DPH.

Město Chrudim vlastní 454,25 ha lesa, které mu byly navráceny v r. 1992 v rámci restitucí. Tyto lesní porosty se staly majetkem města během uplynulých několika století. Po navrácení lesů do majetku Chrudimě bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že si své lesy bude spravovat a obhospodařovat samo město. Za tímto účelem byla založena příspěvková organizace Správa městských lesů Chrudim, kterou od 1. 1. 2005 nahradila společnost Městské lesy Chrudim, s. r. o. Společnost sídlí v Chrudimi na nové radnici na Resselově náměstí, provozní zázemí má v hájence v Pohledu. Zisk z hospodaření v městských lesích (dříve formou odvodů zřizovateli, dnes formou nájmů) odvádí městu Chrudim. Na části lesů provozuje režijní honitbu, v níž může přímo ovlivňovat myslivecké hospodaření na lesních pozemcích.

Jakub Valenta

Reklama