Chrudimské noviny Radnice nabízí finanční výpomoc lidem postiženým letními bouřemi, peníze přijdou z ministerstva

Dnes: 17°C
Zítra: 18°C
Pozítří: 16°C

Radnice nabízí finanční výpomoc lidem postiženým letními bouřemi, peníze přijdou z ministerstva

Chrudim - Ministerstvo pro místní rozvoj vyčlenilo z programu „Podpora bydlení při živelní pohromě“ finanční pomoc všem, kterým způsobily nedávné devastující bouře škody na jejich obydlí. Týká se to tedy i Chrudimáků, kteří se potýkali s tímto přírodním živlem hned dvakrát za sebou a některým dokonce vzal střechu nad hlavou. Finanční pomoc státu bude teď poskytnuta formou dotací obcím, které o ni požádají anebo jako příspěvek adresně postiženým občanům. 

V druhém případě bude podora sloužit k úhradě části nákladů na opravu bytu určeného k trvalému bydlení poškozeného živelní pohromou či jinou mimořádnou událostí, a to ve výši maximálně 30 tisíc korun na jeden poškozený byt. Informovala o tom tisková mluvčí radnice Sylva Drašnarová.

Zaplatí zničené byty v Chrudimi stát?  Foto: Jindřich Balous

Dotaci lze poskytnout na úhradu části nákladů spojených s opravou bytu poškozeného živelní pohromou. Opravou bytu se pak rozumí uvedení bytu do stavu před poškozením nebo do provozuschopného stavu. Naopak práce, které mají investiční charakter nebo vedou k technickému zhodnocení stavby, na dotaci nedosáhnou. Peníze přitom lze použít na úhradu odbahnění, úklidu a dezinfekce bytu, a též na úhradu stavebního materiálu a stavebních prací. Jestliže vám bouře poškodila chatu, chalupu nebo zahradní domek - tedy nemovitosti určené k rekreaci, ani v těchto případech se vám dotaci získat nepodaří.

Obyvatelé poničeného paneláku ve Vlčnovské ulici, který přišel o střechu, mají šanci získat finanční výpomoc na opravy svých bytů.  Foto: Chrudimské noviny

Lidé, kteří o příspěvek požádají, musí doložit fotodokumentaci poškozených bytů, doklady o právním vztahu k poškozenému bytu a faktury za provedené práce či materiál. Následně je třeba doložit fotodokumentaci opravených bytů. Podmínkou pro přidělení dotace je, že byl žadatel v rozhodný den vlastníkem poškozeného bytu a trvale v něm žil. Může jít ale i o nájemníka, který poškozený byt užíval. V takovém případě je třeba předložit nájemní smlouvu.

Důležitou podmínkou rovněž je, že byt byl dočasně neobyvatelný a žadatel není příjemcem příspěvku ve výši 150 tisíc korun podle nařízení vlády, jehož znění najdete pod textem. Žádost o finanční příspěvek lze stáhnout na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj nebo města Chrudim. Bližší informace pak najdete zde.

Vyplněné žádosti o příspěvek a podklady je možné podat na Městském úřadě v Chrudimi, odbor územního plánování a regionálního rozvoje.

Příloha: 
red

Reklama