Chrudimské noviny Radnice se vyhýbá odpovědi na to, jaký bude další osud více než milionové investice města do hotelu Bohemia

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Radnice se vyhýbá odpovědi na to, jaký bude další osud více než milionové investice města do hotelu Bohemia

Chrudim - Velký zájem vzbudila mezi čtenáři Chrudimských novin informace, že firma Homa holding, která vlastní hotel Bohemia, změnila svého majitele, čímž došlo také ke změně vlastníka hotelu. Zajímali jsme se proto v této souvislosti, nakolik má chrudimská radnice ošetřené investice v tomto projektu, na který poskytla městské pozemky k výstavbě podzemního parkoviště a zafinancovala přeložku zdejších sítí. Z uzavřené obchodní transakce mezi firmou Homa holding, s.r.o. a společností Bazcom, a. s., která ji koupila, totiž nevyplývá, zda pražská akciovka koupila firmu i se závazkem parkovací stání podle požadavku města dostavět.

Položili jsme proto městskému úřadu jednoduché otázky: „Jakým způsobem postupuje v současné době město Chrudim, když hotel Bohemia změnil svého majitele?“ a „Jak má město ošetřeny a pojištěny své investice do budovaného parkoviště v případě, že by z jeho realizace nakonec sešlo?“ Dostalo se nám prostřednictvím tiskové mluvčí radnice Sylvy Drašnarové po více než týdnu šalamounské odpovědi.

„Po nahlédnutí do katastru nemovitostí je zřejmé, že hotel Bohemia nezměnil svého majitele, neboť je zde stále uváděna firma Homa holding,“ tvrdí Drašnarová i přes skutečnost, že samotná firma Homa holding je nyní vlastněna společností Bazcom, která ji koupila 16. října 2013, což je snadno ověřitelné v obchodním rejstříku, který je veřejně přístupný. Navíc přepsání nemovitosti na nového majitele na katastrálním úřadu trvá běžně i několik měsíců. Jakým způsobem jsou tedy ošetřeny investice města v případě hotelu Bohemia, jsme se nedozvěděli. Podle všeho to netuší ani samotní úředníci, protože na přímou otázku nedokázali dát prostřednictvím své mluvčí přímou odpověď. Zmohli se pouze na konstatování, že „město neinvestuje do budovaného parkoviště, protože poskytlo jen dotaci na přeložku inženýrských sítí“. Že je ale tato přeložka, která stála městský rozpočet půldruhého milionu korun, podmíněna vybudováním nových parkovacích stání před hotelem, se už ve zprávě neuvádí.

Jaký tedy bude další vývoj situace, ukáže až čas. Ještě před rokem byl ale jednatel firmy Homa holding, s.r.o. Radovan Doubek odhodlán podzemní parkoviště vystavět a požádal proto město o poskytnutí zmíněné dotace. V současnosti však celá stavba působí dojmem zakonzervovaného objektu, jehož další využití je velmi nejisté. Jisté je pouze to, že před hotelem momentálně schází 65 parkovacích míst, místo kterých je zde rozhrnutá zemina.

red

Reklama