Chrudimské noviny Rekonstrukci nefunkčních svodů dešťové vody si v ulici Čs. armády musí majitelé domů zaplatit ze svého

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Rekonstrukci nefunkčních svodů dešťové vody si v ulici Čs. armády musí majitelé domů zaplatit ze svého

Chrudim - Probíhající opravy ulice Čs. armády přidělávají vrásky na čele některým místním obyvatelům. Obávají se totiž, že v pořadí už třetí rekonstrukce ulice ještě zhorší situaci týkající se dešťové kanalizace, která je tu mnohdy vyvedena na chodník a nikoli do samotného odpadního řadu.

Na potíže s nedořešenou dešťovou kanalizací upozorňuje starousedlík Stanislav Šťastný, podle něhož mnohé geigry zkrátka nefungují tak, jak by měly a při deštích tak voda narušuje jak základy domů, tak i obtěžuje procházející chodce. „Už od roku 1962 bydlím v ulici Čs. armády, která právě prochází rekonstrukcí. Pokud se pamatuji, je současná rekonstrukce už třetí v pořadí. Při předchozích úpravách a rekonstrukcích však došlo u mnohých domů k přerušení odvodu dešťové vody z okapů narušením odváděcích kanálků pod chodníkem a okapy jsou vyvedeny přímo na chodník. Jedním z nich je třeba dům 610,“ přibližuje situaci Stanislav Šťastný. „Zajímalo by mne proto, zda budou tyto odvody do hlavní kanalizace, která je až pod vozovkou, v průběhu současné rekonstrukce opraveny. Voda stříkající na chodník nejen že obtěžuje chodce, ale narušuje i základy domů a zvyšuje vlhkost sklepů. Předpokládám, že tyto opravy budou součástí probíhající rekonstrukce a situace se zde vrátí opět do normálu,“ doufá Chrudimák.

Mnohé okapy ústí přímo na chodník, kde tvoří při deštích jezera a brání chodcům v projití.  Foto: Pavel Zeman

Vedoucí Oddělení investic MěÚ Chrudim Soběslav Dušek, který má akci v ulici Čs. armády „na povel“, však příliš optimistickou vizi nesděluje. Pokud se zde snad objeví přerušená dešťová kanalizace, majitelé domů si její opětovné zapojení do regulérního kanálu zaplatí ze svého. „Součástí probíhající rekonstrukce chodníků v ulici ČSA není oprava stávajících dešťových kanalizací. Tyto přípojky jsou ve vlastnictví majitelů domů, kteří si na vlastní náklady likvidují dešťovou vodu sami. Při rekonstrukci chodníků dojde maximálně k výškové úpravě dešťového geigru bez dalšího zásahu. V případě zjištění poškození kanalizace nebo nepřítomnosti této kanalizace, na kterou má být dešťový svod napojen, bude vyzván majitel nemovitosti k zjednání nápravy, aby dešťové vody byly svedeny do kanalizace dříve, než se dokončí povrchové úpravy chodníků,“ říká Dušek, přestože mnozí zdejší obyvatelé o přípojku přišli vinou laxnosti a nekvalitní práce dělníků pracujících na předchozích rekonstrukcích ulice Čs. armády.

Jakub Valenta

Reklama