Chrudimské noviny Sanace areálu bývalé Transporty jede po krátkém zdržení i přes všechny pochybnosti opět na plné obrátky

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Sanace areálu bývalé Transporty jede po krátkém zdržení i přes všechny pochybnosti opět na plné obrátky

Chrudim - Jedna z největších investičních akcí v dějinách města pokračuje v areálu bývalého strojírenského kolosu Transporta Chrudim. Specializované firmy se tu budou snažit zabránit nejen průsaku zbytků odmašťovadel a dalších chemických látek do podzemních vod, ale provedou i kompletní sanaci ohnisek možného znečištění. V posledních týdnech se však vyskytly pochybnosti, zda se celá akce podaří ukončit v plánovaném termínu.

„Už loni 13. června byla podepsána na základě výsledku zadávacího řízení smlouva o dílo. Jednou částí díla je i zpracování realizační projektové dokumentace. Ta obsahuje několik dílčích odlišností od původní projektové dokumentace obsažené v zadávacích podmínkách a tyto odlišnosti znamenají nutnost provedení víceprací a méněprací. Proto bylo na tyto vícepráce a související méněpráce realizováno další výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění, které bylo ukončeno podpisem dodatku ke smlouvě o dílo,“ vysvětluje průtahy mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

„Celý tento zadávací proces je navíc investor povinen předkládat k posouzení poskytovateli dotace, kterým je Státní fond životního prostředí. Toto posouzení trvalo měsíc, proto byly do doby podpisu dodatku prováděny pouze přípravné a terénní práce, nikoliv vlastní sanační práce,“ upřesňuje informaci Drašnarová.

Starosta Petr Řezníček podepisuje smlouvu a předává staveniště.  Foto: Chrudimské noviny

Přesto byl už dodatek podepsán 7. března a od tohoto data již plynule probíhají sanační práce podle harmonogramu. K žádným komplikacím nedošlo, šlo pouze o administrativní zdržení, se kterým je u akcí financovaných z dotací státu nutno počítat.

Byla také provedena dopravně bezpečnostní opatření, jež obnášejí dočasné stavby ostrůvků a úpravu dopravního značení na přechodech pro chodce na Masarykově náměstí a v Čáslavské ulci, kde se předpokládá průjezd vozidel ze stavby. Vozy s kontaminovaným materiálem by však neměly jezdit přes město. Tvrdil to starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) v době, kdy došlo k předávání stavby, a před ním první místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD), který vyjednával odvoz kontaminované zeminy z Transporty na úložiště na Kutnohorsku, aby se minimalizovala nákladní doprava s vytěženým materiálem v centru města a byla z Chrudimi vyvedena přes místní část Markovice směrem na Čáslav.

red

Reklama