Chrudimské noviny Šance pro Tebe uspěla ve veřejné zakázce na terénní služby

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Šance pro Tebe uspěla ve veřejné zakázce na terénní služby

Chrudim - Zdejší nezisková organizace Šance pro Tebe uspěla ve veřejné zakázce na zajištění terénních programů v sociálně vyloučených lokalitách. Zakázku vyhlásil Pardubický kraj a jejím hlavním cílem je podpořit obyvatele ve věku nad 15 let, kterým hrozí vyloučení ze společnosti. Terénní pracovníci Šance pro Tebe tak od začátku července aktivně pracují s ohroženými obyvateli v Chrudimi, Hrochově Týnci anebo Prachovicích.

Od července tohoto roku až do konce ledna roku 2014 bude nezisková organizace Šance pro Tebe aktivně pracovat formou terénní práce v tzv. vyloučených lokalitách měst Chrudim, Hrochův Týnec a Prachovice. Odbornou garanci v oblasti terénní práce pak budou sociální pracovníci ze Šance pro Tebe poskytovat i ve Svitavách.

Prozatím je projekt ve fázi vyjednávání zástupců Šance pro Tebe s představiteli obcí. „Zastupitelé obce Hrochův Týnec na svém jednání odhlasovali účast na projektu, z čehož je patrné, že obec má zájem na řešení problémů romských spoluobčanů,“ kvituje spolupráci města a Šance pro Tebe Petr Schejbal, místostarosta Hrochova Týnce. Stejně pozitivní přístup zaujala i paní starostka a zastupitelé z Prachovic. „Rádi bychom společně s ředitelkou a pedagogy zdejší základní školy dál pracovali na řešení specifických potřeb romských dětí, které školu navštěvují,“ objasňuje starostka Prachovic Bohuslava Čepová. Z jednání vyplynulo na příklad i to, že starostka i ředitelka základní školy stále hledají nové možnosti práce v oblasti vyloučených lokalit. Aktivity terénních pracovníků Šance pro Tebe tedy jenom vítá.

Terénní prací ve vyloučených lokalitách se rozumí vyhledávání občanů, kteří potřebují pomoc na příklad v oblasti bydlení, finanční gramotnosti, ale i ve výchově dětí anebo v prevenci zdravotních problémů. „Spolupráce s klienty probíhá terénní formou a to znamená, že se s nimi setkáváme na ulici nebo v rodinách. Řešíme nejčastěji dluhy a exekuce, pomáháme klientům se sháněním práce nebo lepšího bydlení, věnujeme se péči o děti a výchovnému poradenství,“ vysvětluje průběh terénní práce Martina Švadlenková, vedoucí Sociálního programu pro rodiny z neziskové organizace Šance pro Tebe.


Klub Agora sídlo Šance pro tebe.  Foto: Chrudimské noviny


Práce sociálních pracovníků tak neprobíhá přímo na půdě organizace Šance pro Tebe, ale naopak v přirozeném prostředí klientů. Umožňuje to kontakt s lidmi, kteří z různých důvodů pomoc sami nevyhledají, případně ji zpočátku i odmítají. „Z pozice místostarosty mě nejvíc trápí nedostatečná docházka dětí do školy a mírný vandalismus v obci. Doufám, že výsledkem spolupráce bude zlepšení situace ve zmiňovaných oblastech a obecně v soužití romské minority s dalšími občany Hrochova Týnce,“ doplňuje místostarosta Schejbal.

Martina Švadlenková ještě popisuje, že sociální pracovníci své klienty také doprovází na složitější jednání a pomáhají s úředními listinami. Dodává také, že dobře nastavená komunikace s úřadem a obcí je v terénní práci vždy velkou pomocí. „Je pro nás důležité, aby s námi zástupci obce komunikovali. Rádi vyslechneme jejich nároky a bude-li to v našich silách a možnostech programu, budeme pracovat na zlepšení,“ vysvětluje Martina Švadlenková. Ostatně dobrá spolupráce Šance pro Tebe s úřady se projevuje i podporou ve formě poskytnutí prostor a zázemí pro pracovníky terénního programu.

Šance pro Tebe do minulého roku pracovala především s dětmi a mládeží. Nyní se věnuje už třem sociálním oblastem, které pomáhají ohroženým rodinám zvládnout těžké, ale i běžné životní situace. „Ve velice krátké době, během čtvrt roku, se nám podařilo navázat dobrou spolupráci s klienty i s úřady. Pro úředníky jsme se stali důvěryhodnými partnery v práci s rodinami,“ říká Milan Štorek, ředitel Šance pro Tebe.

red

Reklama