Chrudimské noviny Sanktusník arciděkanského kostela se letos dočká opravy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Sanktusník arciděkanského kostela se letos dočká opravy

Chrudim - Městské zastupitelstvo schválilo poskytnutí půlmiliónové dotace na pokračující opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.


Podle chrudimského arciděkana Jiřího Heblta se tak letos dočká opravy i sanktusník - malá věžička nedaleko presbytáře, v níž se nacházel malý zvon:


„Finanční prostředky poskytnuté naší farnosti městem Chrudim budou použity na pokračování opravy střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie.


Tato oprava, která započala v roce 2009, je financována z příspěvků Města Chrudim, z dotačního programu Pardubického kraje a z Programu záchrany architektonického dědictví (PZAD) Ministerstva kultury České republiky.


Rozsah jednotlivých etap se stanovuje podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný rok. Oprava probíhá v souladu s příslušnými zákony a pravidly v součinnosti s orgány památkové péče.


Termín dokončení opravy střechy závisí na tom, jak budou v dalších letech dotace přidělovány. Letos by měl být opraven sanktusník na střeše hlavní lodi a budou provedeny přípravné práce k další etapě. S instalací zvonku do věžičky zatím nepočítáme, ale pokud by se nějaká možnost otevřela, jak zvonek pořídit, určitě bychom ho umístili tam, kam patří.


Sanktusník je malá věžička nedaleko presbytáře
 


Oprava střechy je prvním krokem k zamýšlené celkové obnově vnějšího pláště kostela, po které současný neutěšený stav volá už léta. Doufám, že se dobré dílo s pomocí Města Chrudim nakonec podaří dovést k cíli,“ říká arciděkan Heblt.

Jakub Valenta

Reklama