Chrudimské noviny Schvalování nového územního plánu města provázelo pokřikování na zastupitele ze strany příznivců "leťáku"

Dnes: 1°C
Zítra: 2°C
Pozítří: 2°C

Schvalování nového územního plánu města provázelo pokřikování na zastupitele ze strany příznivců "leťáku"

Chrudim - Pondělní zasedání městského zastupitelstva slibovalo už dlouho dopředu pořádnou slovní bitvu. Na pořadu dne bylo totiž mimo jiné i projednání návrhu nového územního plánu města, v němž byl zakomponován multifunkční areál namísto stávajícího letního kina. A právě tohle téma přilákalo do jednacího sálu příznivce občanského sdružení MaChr - za Chrudim malebnou, a takřka celou plejádu kandidátů Věcí veřejných (VV) v posledních komunálních volbách, kteří si přišli tento záměr s vedením radnice vyříkat.

Pozornému divákovi jistě neušlo několik známých tváří, které před čtrnácti dny ve Spolkovém domě i častokrát předtím vášnivě diskutovaly o osudu areálu bývalého letního kina za Muzeem. Jakmile totiž starosta města Petr Řezníček (SNK-ED) schůzi zahájil, dorazil do sálu s mírným zpožděním i přestavlcký výtvarník Ivan Baborák, který se často a rád zapojuje do debat, na něž do Chrudimě z Přestavlk pravidelně dojíždí, aby zde, jak je pro něho zvykem, velmi emotivně hájil plány svého kamaráda Richarda Herbsta v areálu bývalého letního kina. Alespoň pro tentokrát dorazil výjimečně bez charakteristické čepičky na hlavě - nejspíš proto, aby vyjádřil svoji vážnost k zastupitelům města.

Narušování průběhu schůze hlasitou debatou
Bylo evidentní, že má mezi přítomnými občany v sále, kteří sem nyní přišli diskutovat, další kamarády,  kteří ještě nenavykli zvyklostem jednání zvolených zástupců města, a tak se všichni společně nezřídka poměrně hlasitě bavili i na účet takových maličkostí, jako jsou přesuny peněz v rámci chrudimského rozpočtu. Nejspíš pro ně byly tyto částky evidentně mimořádně zajímavé, když kvůli tomu dokázali narušovat svým hlasitým projevem průběh schůze. Jakmile ale starosta ohlásil schvalování návrhu nového územního plánu města, nastalo chvíli hrobové ticho a dokonce to už vypadalo, že se do diskuze nikdo nepřihlásí. Nakonec ji ale přeci jen odstartoval zastupitel Luděk Vlk (Strana svobodných občanů).

Pošle Čechlovský na "leťák" buldozery? Prý fáma, kterou někdo šíří
Vlkovi se totiž jako členovi kulturní komise nelíbí návrh této komise na přeměnu bývalého letního kina v multifunkční areál, což mimo jiné vyžaduje také zbourání zastaralého hlediště a obřího plátna, a navrhl svým kolegům v zastupitelstvu se dál jeho návrhem na zachování areálu z 50. let minulého století zabývat. Poté, pro něho vcelku netypicky, velmi ostře zaútočil na neuvolněného místostarostu Jana Čechlovského (ODS), a nařkl ho, že měl po městě rozhlašovat, že jakmile sežene peníze, půjde bývalé letní kino k zemi. Na to bývalý starosta Čechlovský kontroval, že to o sobě rovněž slyšel, ale že jde o pouhou fámu, kterou někdo záměrně šíří. Jak Čechlovský dodal, důležitá je pro něho zejména budova Muzea a Vlkovi přislíbil, že prý do konce tohoto funkčního období rozhodně nebude usilovat o to, aby do prostor za Muzeem vjely buldozery.

Baborák: "Areál byl od začátku celý na odpis!"
Po této první slovní přestřelce se přihlásil o slovo zastupitel Tomáš Židek (SNK-ED), který potvrdil, že nově navrhovaný územní plán města počítá na místě bývalého letního kina spíše s multifunkčním areálem, který má k bývalému "leťáku" rozhodně blíž, než jen zeleň zakreslená architektem v plánu. Všechny prvky pro případné pořádání kulturních a společenských akcí jsou totiž mobilní, a tak je pochopitelné, že se v projektu neobjevují. To už ale nevydržel přítomný výtvarník Baborák, který zopakoval svoji oblíbenou argumentaci o nezájmu města o bývalé letní kino a změně situace, která po jeho zbourání nastane. Tvrdil, že když se nový územní plán začínal tvořit, byl prý celý areál na odpis. Tónem svého hlasu tak nejspíš vyprovokoval další, více než hodinovou diskuzi, plnou osobních útoků, kterou načal neúspěšný kandidát do zastupitelstva za Věci veřejné, Boris Škorpík.

Škorpíkovy paprsky a další jeho návrhy naštvaly architekty
Chvílemi to vypadalo, jako by si přišel Škorpík vyřídit účty s celým vedením chrudimské radnice, a tak to vzal pěkně ze široka. Vyhlédl si celkem tři témata, která jsou, podle něj, v novém územním plánu zpracována špatně a vylučuje se prý jejich schválení. Začal pochopitelně bývalým letním kinem, aby pak volně přešel od tohoto problému k zamýšlené výstavbě dalších bytových domů nad Pumberkami, a třetím bodem byly oblíbené Škorpíkovy armádní paprsky, které brání v některých lokalitách města výstavbě rodinných domků. Na námitky bývalého „véčkaře“ se snažil reagovat věcnými argumenty šéf odboru regionálního rozvoje MěÚ Chrudim Petr Kopecký, kterého z publika podpořila i architektka Jana Benešová, autorka nového územního plánu, nebo viditelně naštvaný městský architekt Marek Janatka, který zastupitele varoval, že pokud nedojde ke schválení nového územního plánu, vystavuje se město případným právním komplikacím. Na jeho schválení jsou totiž nezřídka vázány investice některých subjektů a ty by poté mohly radnici nepříjemně zatopit.

Je hotovo - místo kina vznikne v budoucnu multifunkční areál
Poslední slovo tak měl opět Petr Kopecký, který v reakci na pozměňovací návrhy zastupitele Vlka a Davida Kasala (Nez.) připomněl, že plán lze jen schválit, nebo neschválit. Jakékoliv vytrhávání dílčích bodů - ať už letního kina, výstavby na Pumberkách, nebo armádních paprsků, je nezodpovědné. Luděk Vlk následně svůj návrh stáhnul a také Kasalův námět smetli zastupitelé rázně ze stolu. Napjaté hlasování tak skončilo naprosto jasným souhlasem městských zastupitelů s předloženým návrhem nového územního plánu, který mimo jiné počítá i se vznikem multifunkčního areálu namísto bývalého "leťáku" za Muzeem. Většina přítomných občanů se poté zvedla a odešla ze sálu. Zbylé body programu je totiž vůbec nezajímaly, a tak zastupitelé mohli v klidu schůzi dokončit a odejít domů. 

red

Reklama

Obrázek uživatele chrudimáček
#1365 chrudimáček 12. Listopad 2013 - 17:36
No tak sláva, rozum zvítězil na lží a nenávistí :)
Obrázek uživatele Mathew
#1366 Mathew 12. Listopad 2013 - 18:12
hezky to rekl pan architekt. mesto se potrebuje rozvijet, zit. skanzen mame nedaleko na veselem kopci ;]
Obrázek uživatele Jana Novotná
#1369 Jana Novotná 12. Listopad 2013 - 19:23
Kdo je Ivan Buborák? A proč vystupuje na chrudimském zastupitelstvu, když je z Přestavlk?