Chrudimské noviny Šéf územního plánování Kopecký v sídlišti U Stadionu exceloval, ale nakonec měl co dělat, aby odsud odjel

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Šéf územního plánování Kopecký v sídlišti U Stadionu exceloval, ale nakonec měl co dělat, aby odsud odjel

Chrudim - Veřejnou debatu o dalším osudu parkoviště před bytovým domem čp. 717 - 720 v sídlišti U Stadionu narušilo sice nepříznivé počasí a vytrvalý déšť, avšak díky přístřeší nedaleké trafačky, kterou využívají k úkrytu hlavně bezdomovci a omladina experimentující s omamnými látkami, se mohla schůze nakonec uskutečnit. Podle očekávání sem dorazilo poměrně dost lidí, ale ani radnice účast zodpovědných úředníků tentokrát nepodcenila.

Schůzku s občany vedl šéf Odboru územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim Petr Kopecký, kterého doprovázeli první místostarosta Jaroslav Trávníček (ČSSD), který je ve městě zodpovědný za dopravu, dále šéf Odboru dopravy MěÚ Chrudim Martin Klimek, Kateřina Jánská, jež má ve městě na starosti úsek údržby zeleně a Petr Štěpánek z Odboru životního prostředí MěÚ Chrudim. Za místní samosprávu vystupoval především Josef Kaška, do diskuze se však zapojovali i mnozí další.

Samospráva domu musela celý příběh znovu převyprávět
Petr Kopecký chtěl hned na úvod znát anabázi toho, proč samospráva přišla s nápadem na rozšíření parkovací plochy před domem. To sice členy místní samosprávy trochu "rozehřálo", přesto se ale Josef Kaška ujal role moderátora, který celý příběh znovu převyprávěl. Podle něj bylo na začátku všeho hromadné pokutování všech, kteří parkovali zadními koly svých aut na městské zeleni a zároveň těch, kteří zaparkovali svá vozidla podél domu, což současné dispozice parkovacích stání před domem neumožňují. Na to reagovala samospráva domu stížností na neadekvátní přístup strážníků a město prý na oplátku chtělo znát návrh zdejších obyvatel, jak situaci začít řešit. Poté následovala vzájemná korespondence, ze které vzešel návrh na rozšíření parkoviště, jež město v návaznosti na to slíbilo loni v červnu realizovat. Jenže od té doby se nepohnul tento záměr, který měl být podle vyjádření místostarosty Jana Čechlovského (ODS) ve fázi přípravy projektu, ani o krok a důsledkem bylo další pokutování motoristů z dotčeného domu. Průtahy měl přitom způsobit Odbor životního prostředí MěÚ Chrudim, který prý nechtěl ani slyšet o pokácení šesti asi dvacetiletých lip, jež stojí záměru v cestě.

Kopecký, který debatu s občany řídil a vše si zapisoval, odvětil, že v současnosti žádný projekt rozšířeného parkoviště před domem neexistuje z jednoho prostého důvodu - dokud prý nebude záležitost náležitě vykomunikována s místními obyvateli. Zároveň zmínil dva předchozí projekty, které řešily dopravní obslužnost a parkování v sídlišti U Stadionu, z nichž ten první zpracovali pražští architekti a byl lidmi ze sídliště razantně odmítnut, a na ten druhý z pera chrudimského architekta Jelínka, který nebyl tak radikální jako v předchozím případě, nepřišla městu žádná odezva. "Proto jsme z tohoto sídliště odešli a věnovali se jiným sídlištím, kde chtěli lidé problémy řešit," snažil se Kopecký vysvětlit, proč U Stadionu v posledních sedmi letech až na drobné výjimky město takřka nic neinvestovalo. Následně zmínil problémy s šesti lipami před domem čp. 717 - 720 a chtěl vědět, zda si je místní lidé skutečně přejí pokácet. Šéf odboru územního plánování a regionálního rozvoje tím opět namíchl členy samosprávy, kteří argumentovali podpisovými archy za pokácení uvedených lip, jež byly na konci loňského roku předány vedení města na podatelně radnice a které podepsalo více než 90 procent zdejších obyvatel.

Existují tři varianty řešení - lidé souhlasí pouze s jedinou
Nicméně Petr Kopecký zachoval chladnou hlavu, když uvedl, že je nutné vycházet ze všech skutečností a dispozicí daného území, na němž by mělo rozšířené parkoviště vzniknout za předpokladu, že budou dodrženy všechny zákonné normy a nařízení. To znamená, že stávající parkovací stání nepůjde prodloužit o pouhý metr a půl až dva metry, jak navrhuje samospráva, ale o délku celého jednoho vozidla a musí mít dohromady na šířku 14 metrů, aby umožňovalo kolmé a podélné parkování aut zároveň a umožnilo současně bezpečný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému - zejména hasičů a sanitek. Podotkl v této souvislosti, že existují tři varianty řešení - prodloužit parkoviště na úkor předzahrádek před domem nebo na úkor sporných šesti lip, anebo pokud se zjistí, že tady nepůjde parkoviště prodloužit, zůstane před domem zachován současný dopravní režim a všichni, kteří zde parkující v rozporu s pravidly, budou strážníky přinuceni stupňujícími se sankcemi k poslušnosti. To opět probudilo mezi některými emoce. "Tohle by vám šlo," volal jeden z přítomných obyvatel na hlavu Kopeckého, ale ten se ukázal být víc než zdatným řečníkem.

Schůzi totiž vedl dál s nadhledem a vyslechl si jednoznačné stanovisko přítomných lidí včetně členů samosprávy, kteří v drtivé většině žádali lípy pokácet a zachovat předzahrádky. "Po dohodě s městem jsme tento jeho pozemek na vlastní náklady zvelebili, tj. osadili vyvýšenými obrubníky, aby zde nedocházelo k jeho znehodnocování vozidly a zároveň jsme jej osázeli keři a květinami, o které se místní každodenně starají. Částečné úpravy jsme provedli i při výjezdu z parkoviště u popelnic. To celé nás přišlo na 80 až 100 tisíc korun, proto chceme předzahrádky zachovat," hovořil za místní samosprávu Josef Kaška. Na jeho stranu se přidávali i přítomní lidé, kteří se jednoznačně, až na jednu dvojici, vyslovili pro zachování předzahrádek a rozšíření parkoviště na úkor lip. Z následné debaty s úředníky ještě vyplynulo, že jejich pokácení je možné, avšak musí být nahrazeny jinou výsadbou, s čímž obyvatelé domu souhlasili, protože místa před domem je na to dostatek. Lípy se sice snažila hájit ještě Kateřina Jánská, zejména proti námitkám, že jde v jejich případě o výrazný alergen, avšak jedna z přítomných dam jí oponovala s tím, že lípy, břízy a další takto silné alergeny není vhodné vysazovat v lokalitách, kde je velká koncentrace lidí a že by město mělo být v tomto ohledu mnohem obezřetnější než doposud. Stejně tak zde padly návrhy na to, aby město volilo při nové výsadbě méně vzrostlé stromy, které nebudou jako v minulosti zasahovat svými větvemi do balkónů obyvatel a ničit nově opravenou fasádu domu. Také údržba stromů by měla podle místních obyvatel doznat ze strany města zlepšení.

Dva metry nad rámec povinnosti, jde o předraženou zakázku?
Do debaty tedy už poněkolikáté znovu vstoupil Petr Kopecký, který uznal, že parkovat pod lípami není nejideálnější a že míza z těchto stromů dokáže nenávratně poničit lak vozidel. Poté se už debatovalo o povinné šířce parkoviště, kde samospráva upozornila na odstrašující příklad nového rozšíření parkovací plochy před domem čp. 713 - 716, jehož šířka činí namísto povinných 14 hned 16 metrů. "Nejspíš se tu někdo snažil město natáhnout na metrech a ceně a město si to nezkontrolovalo. Potom se nedivím, že šlo o drahou zakázku. Navíc je špatně provedená, jednotlivé díly dlažby na sebe nenavazují, jsou křivě položené a místy i rozlámané. Na konci chybí obrubníky. Celkově to působí dost tristně," vyjmenovává zápory nové plochy Josef Kaška, který se ve stavebnictví už dlouhé roky pohybuje. "Chceme si proto v případě, že se bude rozšířené parkoviště realizovat i u nás, tohle vše ohlídat, aby plocha ladila s upravenými předzahrádkami před naším domem a nikoli jako před blokem čp. 713 - 716, kde je hanba se na něj dívat," pokračuje Kaška, který si nechal pro jistotu zdejší parkoviště znovu přesně přeměřit.

Závěr veřejné schůze pod trafačkou vyzněl tedy jednoznačně pro pokácení šesti mladých lip a jejich nahrazení novými stromy dál od silnice, aby mohlo být parkoviště rozšířeno směrem do travnaté plochy před domem, nikoli na úkor předzahrádek. Petr Kopecký poté spolu s Jaroslavem Trávníčkem přislíbili, že se pokusí zhruba do měsíce prověřit, zda půjde přání místních obyvatel realizovat a budou o tom stejně jako v případě zpracování projektu na nové parkoviště komunikovat s vedením samosprávy, které naopak dostalo za úkol vyrozumět o všem podstatném všechny obyvatele dotčeného domu. "Tímto způsobem se teď budeme snažit řešit v sídlišti dům od domu, když jsme předtím nebyli schopni se dohodnout na nějaké celkové koncepci zdejší dopravy. Přesto tady i nadále počítáme s plochami, které by umožnily v sídlišti podzemní parkování, samozřejmě ale za finanční spoluúčasti těch, kteří projeví o takové parkování zájem," dodává Kopecký.

Dopravní past uvěznila auto Kopeckého na dlouhé minuty
Ten ještě na úplný závěr vyzval občany, aby předali přítomné delegaci úředníků veškeré podněty, které by vylepšily jejich život v sídlišti. Jejich nejčastějším požadavkem přitom bylo, aby bylo vedení města daleko aktivnější především v komunikaci s Elektrárnami Opatovice, aby ze sídliště zmizel pod zem nenáviděný horkovod, který hyzdí jeho ráz a brání dalšímu rozšířenému parkování podél celého sídliště a rekreačnímu využití břehu řeky Chrudimky. Zvláště když na tento záměr obdrželo město třímilionový dar od stavitele obchodního domu Tesco v Píšťovech. Dalším steskem místních lidí bylo, že si mnozí motoristé udělali v poslední době ze sídliště U Stadionu vítanou zkratku při cestě z centra města domů a jezdí tudy často nepřiměřenou rychlostí, což znemožňuje bezpečné vyjetí z parkoviště podél sídliště. Řešením by podle nich bylo buď snížení rychlosti na 30 kilometrů v hodině jako v úseku silnice v ulici Na Ostrově směrem k základní škole, dále častější dohled městské policie na dodržování stanovené rychlosti anebo další retardér jako před školou či vyvýšené křižovatky u jednotlivých odboček do sídliště, které by zde dopravu celkově zklidnily. Potom už se mohli lidé rozejít a Petr Kopecký na vlastní kůži přesvědčit, jako to je vyjet bezpečně se svým vozidlem z parkoviště před domem čp. 717 - 720. Přestože mu někteří pomáhali navigovat, trvalo mu dlouhé minuty, než mohl se svým dlouhým citroënem odjet pryč. Možná o důvod víc, aby přišel co nejdříve s vhodným řešením.

Roman Zahrádka

Reklama

Obrázek uživatele alcohol
#3676 alcohol 8. Září 2015 - 19:13
Pane redaktore, je něco nového ohledně rozšiřování parkovacích ploch pred domy na sídlišti u Stadionu?
Obrázek uživatele Roman Zahrádka
#3677 Roman Zahrádka 8. Září 2015 - 19:58
alcohol: Pane redaktore, je něco nového ohledně rozšiřování parkovacích ploch pred domy na sídlišti u Stadionu?
Zatím je tu ticho po pěšině...