Chrudimské noviny Sledování škodlivin v bývalé Transportě ukazuje nižší koncentrace jedovatých látek a funkčnost vodní bariéry

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Sledování škodlivin v bývalé Transportě ukazuje nižší koncentrace jedovatých látek a funkčnost vodní bariéry

Chrudim - Práce na sanaci části areálu bývalé Transporty skončily už před rokem, přesto zde probíhá pravidelný monitoring. Sleduje se především účinnost vodní stěny, která má zabránit kontaminaci podzemních vod. Prozatím se zdá, že jsou výsledky sledování prostoru zvaného „Korea“ nadmíru dobré.

V celém areálu „Korea“ došlo k odtěžení stovek tun zeminy, která byla kontaminována uhlovodíky. Ty se do země dostaly především z jímky, jíž využívali pracovníci Transporty k vylévání rozpouštědel a jiných chemických látek. Ty pak hrozily proniknout do podzemních vod a dokonce až k jezeru, které se má pod celou Chrudimí a okolím rozkládat. Sanace tak probíhaly za pět minut dvanáct a naštěstí byly úspěšné.

V loňském roce také proběhl první odběr vzorků poté, co sanační práce oficiálně skončily. Na základě provedeného monitoringu podzemních vod se přišlo na zajímavý fakt. Ve všech lokalitách, kde byla provedena sanace, byly naměřené koncentrace sledovaných škodlivin pod cílovými limity. Koncentrace sledovaných škodlivin se ukázaly být oproti roku 2014 nižší, u některých látek dokonce výrazně nižší. Na projekt postsanačního monitoringu byla v roce 2015 poskytnuta dotace z rozpočtu Pardubického kraje, která pokryje všechny náklady až do roku 2019, kdy sledování oficiálně skončí.  

Celý projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady projektu činily téměř 167 miliónů korun, přičemž Evropská unie poskytla 147 milionů. Zbytek hradil Pardubický kraj, takže samotné město nemuselo sáhnout do své kasy.

red

Reklama