Chrudimské noviny Splašky z ubytovny znečišťují náhon v parku Střelnice

Dnes: 4°C
Zítra: 5°C
Pozítří: 6°C

Splašky z ubytovny znečišťují náhon v parku Střelnice

Chrudim – Zrekonstruovaný, opravený a vyšperkovaný park Střelnice Chrudimáky okouzlil. Místo, které dříve připomínalo spíše zanedbanou džungli a z koryta olejovité vody vypouštělo nevábné odéry, zkrásnělo. K vodě si našly cestu děti, rodiče však zjišťují, že jedna vada na kráse tu stále ještě zůstává.

Jde o Penzion U Krkavce. Ubytovna nechvalně proslulá svou „sociálně slabší“ klientelou totiž postrádá napojení na kanalizaci. Disponuje pouze jímkou s přepadem. Přepadem, který končí právě v korytě řeky, která následně protéká parkem. „Velmi pracně byl vyčištěn a zrekonstruován náhon ve střeleckém parku a musím říci, že se to povedlo - jaké však bylo naše překvapení při procházce okolo, když jsme viděli, že do krásné čisté říčky vytékají odpadní splašky. Ve vodě si rády hrají malé děti a jejich maminky ani netuší, že to pro ně může být nebezpečné. Také je vidět, že se náhon již začíná opět zanášet. Ráda bych věděla kdy odpovědné orgány zakročí, aby se nestalo, že tu opět budeme mít smrdutou stoku,“ upozorňuje na webu města Jana Vacková na potenciálně nebezpečnou situaci v parku.

Vedoucí Oddělení vodního hospodářství MěÚ Chrudim Pavel Koreček o problému ví. Město se stav snaží řešit. „Jedná se o problematiku Ubytovny U Krkavce v Moravské ulici. Problematiku ubytovny řeší stavební úřad, vodoprávní úřad je věcně příslušný ke kontrole dodržování jednotlivých ustanovení vodního zákona, tedy i způsobu likvidace odpadních vod. Problematika likvidace odpadních vod je s vlastníkem nemovitosti již řešena. Na jednání v červnu letošního roku, kterého se zúčastnil i člen vedení města, bylo dohodnuto, že shromažďování odpadních vod v akumulační jímce a následný odvoz na ČOV není z dlouhodobého hlediska vyhovující, a je nezbytné objekt napojit na kanalizaci pro veřejnou potřebu. V současné době je již zpracována dokumentace na stavbu čerpací stanice a tlakové kanalizační přípojky do stoky kanalizace pro veřejnou potřebu v Moravské ulici. S ohledem na skutečnost, že se část stavby nachází v záplavovém území, vydal již vodoprávní úřad dne 13. srpna k předmětné stavbě souhlas podle ustanovení § 17 odst. 1 vodního zákona. K vydání územního souhlasu, kterým bude povolena vlastní realizace stavby, je příslušný obecný stavební úřad. Po povolení by měla být stavba v říjnu letošního roku realizována. Napojením objektu na kanalizaci by měl být definitivně problém vyřešen,“ uvádí Koreček.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele zvědavec
#8872 zvědavec 9. Září 2019 - 15:04
Jako lokální investigativní novinář byste měl celou kauzu bedlivě sledovat. Zřetelně cítím, že by to mohlo zvýšit návštěvnost Vašeho serveru. Pro příští článek už vidím akčnější titulek :) - "Konec nechvalně proslulého penzionu se blíží..". Proč? Realizace přípojky s přečerpávání do kanalizace v Moravské ulici by podle pravidel města měla být z prostředků vlastníka objektu. Vybudovat ji, bude pro penzion "U Krkavce", vzhledem k jeho stávající klientele s vysokou mírou pravděpodobnosti likvidační. Netuším, kolik klientů to případně zasáhne a jak to bude složité pro město nějak sanovat. Nepředpokládám však, že se chystá investovat do napojení objektu, který slouží k obchodu z chudobou, jednotky milionů. Mohu se mýlit, rád se dám poučit :).