Chrudimské noviny Spolek Naše zdravá Chrudim stihl podat vyjádření k výstavbě v průmyslové zóně

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Spolek Naše zdravá Chrudim stihl podat vyjádření k výstavbě v průmyslové zóně

Chrudim – V současnosti probíhá na Krajském úřadě Pardubického kraje zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru města Chrudim postavit v průmyslové zóně separační dvůr. Zájmový spolek Naše zdravá Chrudim stačil ve třicetidenní lhůtě podat námitky ke zveřejněné dokumentaci, kterou považuje za tendenčně zpracovanou. Jak bude město postupovat v případech, jestliže kompostárna vyhodnocením vlivů na životní prostředí projde nebo neprojde, se vyjadřoval starosta František Pilný (ANO 2011) už minulý rok na červnovém jednání zastupitelstva.

Starosta František Pilný (ANO 2011) na červnovém jednání zastupitelstva při jednání o petici proti výstavbě separačního dvora řekl, že nějaký typ sběrného dvora na avizovaném místě zkrátka bude. „Pokud to přes EIA projde bez kompostárny, je to jasné, že tam kompostárna nebude, pokud by EIA prošla i s kompostárnou, tak pak znova o tom budeme diskutovat, jestli kompostárnu ano, nebo ne,“ uvedl. Zastupitelstvo nakonec odhlasovalo, že se zpracuje i varianta bez kompostárny.

O výstavbě separačního dvora s kompostárnou se stále spekuluje.  Foto: Chrudimské noviny

Zájmový spolek Naše zdravá Chrudim, který vznikl v červnu 2020, dodržel svoje slovo a ke zveřejněné dokumentaci EIA podal vyjádření. Považuje ji totiž za účelově a tendenčně zpracovanou, aby vyhovovala záměrům investora, tedy městu Chrudim. Spolek požaduje po Pardubickém kraji, aby zohlednil jejich připomínky a argumenty a byly tak považovány pro město za závazné v územním i ve stavebním řízením. Zmíněné aspekty chtějí připojit k dokumentaci EIA.

Blízký železniční přejezd.  Foto: Chrudimské noviny

Připomínky spolku se týkají územního plánu, dopravy, hluku, kompostování, skladovacích kapacit i zásobení vodou. Spolek například vyjadřuje obavy o ovlivňování hladiny vody ve studnách obyvatel dotčené lokality po té, co by byl využíván plánovaný hloubkový vrt pro budoucí studnu na zkrápění kompostu vodou, chce rovněž vědět, jak bude v souvislosti se SARS-CoV-2 v budoucnu nakládáno s infekčním materiálem.

Petra Vintrlíková

Reklama