Chrudimské noviny Starosta Řezníček: miliony na zakopání horkovodu jsou součástí finančních rezerv města

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Starosta Řezníček: miliony na zakopání horkovodu jsou součástí finančních rezerv města

Chrudim - Prostřednictvím anonymního autora článku v tzv. „nezávislých“ Chrudimských novinách, které patří panu Luboši Jelínkovi z Chrudimské volby, jsem byl vyzván, abych se čelem postavil k problému a vysvětlil, „kam zmizelo 15 milionů na zakopání horkovodu u řeky Chrudimky“.
         
Nejdříve však musím dát za pravdu panu Milanu Kuštovi, který mi před časem sdělil, že to, co psaly tyto noviny v papírové podobě (modrý tisk) před volbami, bylo jen škádlení, že přijdou daleko tvrdší „šťouchance“.
         
A nyní k vyzvání méně odvážného nepodepsaného autora článku. Tak předně: vyjednávání k realizaci  stavby TESCA v Chrudimi s developerskou firmou probíhalo již někdy v průběhu roku 2005 a v pracovní skupině byl mimo jiné i pan architekt Thér.


V té době jsem měl coby místostarosta na starost oblast školství, kultury a sociálních věcí a těchto jednání jsem se vůbec neúčastnil. Tento stav se změnil až po podzimních volbách 2006, kdy byly některé věci dávno dojednány.


Nikdy jsem neměl ve své gesci nějaké peníze, o nichž se v článku autor zmiňuje. Pracovní skupina s městským architektem dojednala s developerem něco, co bylo investorem TESCA neproveditelné.


Tedy závazek pro stavebníka, aby provedl zakopání zmiňované části horkovodu = cizího majetku. Bez souhlasu vlastníka společnosti Elektrárny Opatovice, a. s. byla tato podmínka nesplnitelná.


To pan architekt dobře věděl již v době dojednávání. Věděl také to, že se požadavek zakopání horkovodu změnil na požadavek projektové dokumentace k realizaci této investice a na dar městu ve výši 3,5 mil. Kč na možnou realizaci ekologických staveb ve městě.


Tyto prostředky byly městu smluvně převedeny v roce 2008 a v tuto chvíli jsou součástí finančních rezerv města. Rovněž bylo dojednáno, že všechny inženýrské sítě v lokalitě stavby TESCA budou dimenzovány tak, aby bylo možné v budoucnu napojit novou plánovanou bytovou výstavbu i stávající domy v Píšťovech.
V té době nebyl investor pro plánovanou výstavbu v Píšťovech znám. Pan redaktor se asi víc soustředil na mimiku mé tváře, takže nepostřehl, že jsem hovořil o projektantské ceně za zakopání horkovodu, která činí 15 mil. Kč.


Nikdy tedy nezaznělo, že tyto peníze jsou na tuto investici v nějaké podobě  připraveny. Tak ani nemohly někam zmizet. 


A pokud jde o mé statisíce za práci v dozorčí radě Opatovické elektrárny: loňských 135 tisíc Kč jsem do haléře rozdal hasičům, koňákům ve Vestci, myslivcům, fotbalistům, běžcům, košíkářům, muzikantům, hokejistům a dalším neziskovým organizacím. Ostatně, mé daňové přiznání o tom hovoří.


Mgr. Petr Řezníček, starosta města Chrudimě

red

Reklama