Chrudimské noviny Stavba obchvatu nestojí

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Stavba obchvatu nestojí

Chrudim – Staveniště, které se v blízké budoucnosti stane další částí obchvatu města a nedalekých Slatiňan, se mění každým dnem. Silničáři využívají příznivého počasí a pokračují ve stavbě tolik potřebné komunikace. Otevření dokončeného obchvatu je plánováno na rok 2021.

Mnozí řidiči sice nevěřícně hleděli na buldozery, které se zakously do pole nedaleko Slatiňan a vytrhaly též vzrostlé borovice a lípy lemující „císařskou“ silnici. Dřeviny však musely ustoupit, právě tady se na komunikaci obchvat napojí.

V listopadu 2018 byla provedena pozemková úprava a těsně ji následoval záchranný archeologický výzkum. Po dřívějším schválení se upravilo napojení silnice II/358 na hlavní trasu, které bude ve směru na Pardubice vedeno nově po samostatné připojovací větvi. Vzhledem k četným archeologickým nálezům byl prodloužen termín pro dokončení výzkumu do listopadu 2019. Začátkem května loňského roku zahájil krajský úřad stavební řízení na celkem 19 stavebních objektů včetně hlavní trasy. V červnu 2019 byly dokončeny výkupy pozemků. O stavbu obchvatu se ve výběrovém řízení ucházelo šest sdružení firem. Všichni zájemci nabídli záruční lhůtu v délce 84 měsíců. Hodnotící komise nabídky posoudila a doporučila uchazeče, s nímž byla uzavřena smlouva. Slavnostní zahájení stavby se uskutečnilo 18. prosince 2012. Ke zprovoznění silnice má dle smlouvy dojít za 24 měsíců. V březnu 2020 byly kromě skrývek podornice vykáceny stromy a budují se také nivelační body,“ uvádí ve svých materiálech Ředitelství silnic a dálnic Pardubice.

Jakub Valenta

Reklama