Chrudimské noviny Stavba terminálu veřejné dopravy začne letos

Dnes: -1°C
Zítra: 2°C
Pozítří: 3°C

Stavba terminálu veřejné dopravy začne letos

Chrudim – Projekt připravované revitalizace přednádraží, takzvaný „terminál veřejné dopravy“ má prý do ideálu daleko. Po dokončení stavby dokonce hrozí, že zde dojde k výraznému úbytku parkovacích míst. Rozjetý vlak v podobě žádostí o dotace a stavebních povolení si však nikdo netroufne zastavit. Nezbývá, než v něm pokračovat.

Starosta města František Pilný (ANO 2011) proto podepisuje smlouvu o dílo se společností „Terminál Chrudim MATEX + EUROVIA“ v hodnotě 62 606 410 korun s DPH. Celá stavba by měla být zahájena prvního října letošního roku a skončit 30. října roku 2020, přičemž bude rozdělena na několik etap.

Plánováno je zde hned několik výrazných úprav:

- vybudování nové dlážděné plochy pro pěší mezi autobusovým a vlakovým nádražím, včetně osazení kašny a přespádování celého prostoru přednádraží, z důvodu bezbariérového přístupu do budovy ČD

- vybudování nového zálivu pro zastávky MHD v prostoru přednádraží, přibližně ve stávajícím umístění

- vybudování nového parkoviště v prostom mezi budovami č.p. 159 a 143, až po již zkrácený konec zaslepené koleje č. 6, včetně vybudování vjezdu naproti č.p. 218

- přeložení a nové provedení dělící zídky/plotu mezi prostorem nového parkoviště a nádraží a ulicí Čs. armády, včetně přilehlého chodníku

- kompletní rekonstrukci kolmých parkovacích stání v ulici Čs. armády

- vybudování portiky před vstupem do nádražní budovy

- vybudování označení zastávek, včetně oboustranného elektronického textového informačního LED panelu městské autobusové dopravy Chrudim

- vybudování stojanů na kola, včetně částečného zastřešení

- výsadbu nových stromů a úpravu a ošetření stávající zeleně

- vybudování veškerých souvisejících přípojek vody, elektro a kanalizace

- provedení nového krytu vozovky v ulici ČS. armády

- přeložku sdělovacích kabelů a kabelového objektu SŽDC

Kompletní smlouvu obsahuje příloha pod textem.

Příloha: 
red

Reklama