Chrudimské noviny Symbolická tečka za rekonstrukcí kanalizace pod Palackého třídou

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Symbolická tečka za rekonstrukcí kanalizace pod Palackého třídou

Chrudim - Přestřižením pamětní stuhy, kterého se v pátek 19. ledna ujali zástupci společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, města, Vodárenské společnosti Chrudim a zhotovitelů, byla symbolicky ukončena rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků.

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Palackého třídě a v ulici Obce Ležáků byla vyvolána připravovanou rekonstrukcí povrchu vozovky těchto komunikací. Majitel sítí, Vodovody a kanalizace Chrudim, společně s provozovatelem, Vodárenskou společností Chrudim, vyhodnotili stav vodárenské infrastruktury v daném čase jako celkem dobrý, kdy výrazné poruchy byly nalezeny pouze v části ulice Obce Ležáků. „Nebylo však možné zaručit bezporuchový provoz. Rovněž se nedaly vyloučit budoucí zásahy do rekonstruované vozovky,“ uvedl předseda představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, místostarosta města Jan Čechlovský (ODS). „V návaznosti na tuto skutečnost bylo přijato rozhodnutí, že vodovod a kanalizace projdou rekonstrukcí v celém úseku obou komunikací,“ doplnil Čechlovský.

Náklady na stavební část rekonstrukcí vodovodní a kanalizační sítě dosáhly částky 47 miliónů korun, které společnost Vodovody a kanalizace Chrudim uhradila z vlastních zdrojů. Projektovou dokumentaci připravila projekční kancelář společnosti Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Jako dodavatel bylo ve výběrovém řízení vybráno sdružení Společnost Chrudim VK tvořené společnostmi VCES a.s. a Stavoka Kosice, a.s. Stavební práce startovaly 18. dubna 2017. „V průběhu osmi měsíců jsme vyměnili 1328 metrů vodovodu a 1410 metrů kanalizace,“ přiblížil rozsah prací Tomáš Kouba, obchodní manažer společnosti VCES a.s. „Použity byly moderní materiály, například pro vodovod litinové potrubí s polyuretanovou vystýlkou, které by měly zajistit bezporuchové užívání po několik následujících desetiletí,“ uzavřel Kouba. Stavební práce ztížil probíhající provoz vodovodu a kanalizace. Zároveň si vyžádaly omezení dopravy na průtahu městem.

Pro rok 2018 zahrnula společnost Vodovody a kanalizace Chrudim do plánu investic více než 30 menších projektů rekonstrukce a obnovy vodárenské infrastruktury v předpokládaném objemu 50 milionů korun. Mimo jiné rekonstrukce části ČOV v Heřmanově Městci, řešení pachových závad na ČOV v Hlinsku, rekonstrukce kanalizace v ulici Pokorného v Heřmanově Městci, části Topolské ulice v Chrudimi nebo ulici drahý Růžek v Hlinsku.  

red

Reklama