Chrudimské noviny Tématem půlnoční mše v podání arciděkana Heblta bylo světlo obsažené v lásce a dobrých mezilidských vztazích

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tématem půlnoční mše v podání arciděkana Heblta bylo světlo obsažené v lásce a dobrých mezilidských vztazích

Chrudim - Půlnoční mši svatou zahájil v kostele Nanebevzetí Panny Marie arciděkan Jiří Heblt vložením figurky Jezulátka do jesliček betlému. Ten stojí před obětním stolem největšího chrudimského chrámu.

Stovky věřících, nebo jen takzvaných „jednoročáků“ - to jsou ti, kdo zajdou do kostela právě jen jednou ročně na Vánoce, včera zaplnily lavice do posledního místečka. U východu pod kůrem se tak vytvořil tradiční zástup, který zasahoval až do půlky chrámové lodi.

Arciděkan Heblt jako hlavní téma svého kázání zvolil světlo. Světlem totiž není jen prostý proud fotonů tak, jak ho vyzařuje třeba slunce, jehož absence při krátících se dnech nám způsobuje psychické a fysické potíže. Slunce jsou i dobré mezilidské vztahy, láska a pro křesťany je světlem i spasitel Ježíš Kristus.

S přibývající dobou a takty děl Karla Židka, znějícími z varhanního kůru pod taktovkou jeho vnuka Tomáše, se počet posluchačů snižoval. Nakonec zůstali jen ti, pro něž Štědrý den bez půlnoční mše neexistuje. Po závěrečné koledě „Narodil se Kristus Pán“, kterou už zpíval celý kostel, se nakonec všichni rozešli s požehnáním do teplé prosincové noci.

Jakub Valenta

Reklama