Chrudimské noviny Tisková zpráva: Se zrušením trati do Heřmanova Městce chrudimská radnice nesouhlasí

Dnes: 10°C
Zítra: 13°C
Pozítří: 13°C

Tisková zpráva: Se zrušením trati do Heřmanova Městce chrudimská radnice nesouhlasí

Chrudim – Město se prozatím nepřipojí ke společnému memorandu obcí, které podporují zrušení nebo konzervaci železniční trati Heřmanův Městec – Chrudim město. Ředitelství silnic a dálnic před časem zvažovalo její zrušení v souvislosti s plánovaným obchvatem města směrem na Čáslav.

S tím ale nesouhlasila Armáda ČR, která chce trať ponechat jako záložní pro přepravu pohonných hmot ze skladu Správy státních hmotných rezerv v Kostelci u Heřmanova Městce.

Pro Chrudim je momentálně stěžejní přeložka silnice I/17, ve které se ale nepočítalo s přímým napojením průmyslové zóny – západ. Je třeba přepracovat vyhledávací studii a zohlednit v ní žádost města o napojení průmyslové zóny a současně nutné zachování železničního koridoru dle požadavků armády. Výsledkem by mělo být mimoúrovňové řešení, a to mostem vedoucím přes železniční trať.

Napojení je žádoucí hlavně s ohledem na vyvedení těžké dopravy z města,“ říká starosta František Pilný (ANO 2011) a dodává: „S ministerstvem dopravy budeme řešit jako prioritu obchvat, který je pro Chrudim opravdu velmi strategický. Zároveň chápu postoj Heřmanova Městce. Pokud tedy najdeme s ministerstvem shodu, pokusím se prosadit souběh cyklostezky a obchvatu.“

red

Reklama