Chrudimské noviny Tisková zpráva: V městských lesích vzniklo na třicet nových tůní

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Tisková zpráva: V městských lesích vzniklo na třicet nových tůní

Chrudim – Správce městských lesů, obchodní společnost Městské lesy Chrudim, stojí za obnovením více než tří desítek lesních tůní. Ty mají zadržet vodu v krajině a pomoci tak v boji se suchem.

Naše městské lesy těžce zasáhla kůrovcová kalamita posledních let. Jenže klíčovou roli zde hraje sucho a teplo. Pokud je strom oslaben suchem, nemá proti kůrovci šanci. Zdravý a vodou dostatečně zásobený strom si se škůdci hravě poradí,“ říká starosta města František Pilný (ANO 2011). „Když už tedy nějaká voda naprší, je potřeba jí co nejvíce zachytit. Tůňky vybudoval lesní správce na odvodňovacích kanálech, kterými se naši předci naopak snažili lesy odvodnit,“ dodává.

„Situace našich předchůdců v minulosti byla dočista jiná, potýkali se s podmáčenými porosty, ve kterých bylo možné hospodařit jen obtížně. My jsme postaveni před opačný problém,“ potvrzuje Zdeněk Odvárka, jednatel společnosti.

V příhodných místech nedaleko lesnických cest bagr rozšířil a prohloubil meliorační příkopy a vytvořil v nich hrázku s přepadem. Celkem vzniklo 33 tůní, a to ve třech etapách. Najdeme je nejen v rekreačních lesích na Podhůře, ale také v lesích v okolí Pohledu a Palučin.

„Drobné tůně jsou jen nepatrným zásahem v lesní krajině, přesto jejich vodohospodářský význam nelze pominout. Voda z intenzivnějších srážek nezmizí v nejbližší vodoteči, ale zůstane v lese,“ říká místostarosta Aleš Nunvář (Piráti). Některé tůně udrží vodu po celý rok, jiné budou pomalu vysychat a naplní se vždy po větších deštích. „Nezanedbatelnou úlohu mají tůňky i jako zdroj vody pro zvěř. Napajedla nebo také menší biotopy s obojživelníky a další drobnou faunou jsou v posledních suchých letech čím dál vzácnější,“ dodává místostarosta.

Celkové náklady na obnovu všech tůní činily pouze necelých 100 tisíc korun, v průměru 3000 korun za jednu. Společnost Městské lesy Chrudim je uhradila z vlastních zdrojů.

red

Reklama