Chrudimské noviny Ústavní soud už rozhodl kvůli dvěma chrudimským kauzám s konopím

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Ústavní soud už rozhodl kvůli dvěma chrudimským kauzám s konopím

ČR/Chrudim – Uživatelé konopí nejen k léčebným účelům na podzim zajásali, když Okresní soud v Chrudimi navrhl Ústavnímu soudu v Brně zrušení formulace "větší než malé množství". Rozhodnutí o oprávněnosti uplatňování formulace „větší než malé množství“ už je na světě, paragrafy 284 a 285 se rušit nebudou, pojem tak zůstane. 

„Okresní soud v Chrudimi jako navrhovatel podal návrh na zrušení předmětných ustanovení v souvislosti s dvěma obžalobami z přečinů týkajících se konopí setého, které bylo v jednom případě drženo (přečin přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu podle § 284 odst. 1 trestního zákoníku) a ve druhém pěstováno (přečin nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku podle § 285 odst. 1 a 3 trestního zákoníku), za což mají být obžalovaní trestně postiženi, ačkoliv zákon ve spojení s judikaturou dopředu nestanovuje meze trestnosti s nutnou mírou určitosti,“ vysvětlila tisková mluvčí Ústavního soudu Miroslava Číhalíková Sedláčková.


Konopí seté. Zdroj: Pixabay

 

Paragrafy 284 a 285 se rušit nebudou

Z odůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu nemůže vláda stanovit, jaké množství je větší než malé, to by měl určit zákonem Parlament České republiky. Dosavadní postup určování množství omamných látek v houbách a rostlinách se podle vyjádření z Ústavního soudu osvědčil a není potřeba jej měnit: „K vymezení pojmu „množství větší než malé“ v § 284 a § 285 trestního zákoníku již existuje rozsáhlá a ustálená judikatura obecných soudů, na základě které je možno učinit ústavně konformní výklad uvedeného pojmu,“ objasnila navíc tisková mluvčí, proč se tyto dva paragrafy rušit nebudou.

Na dvě chrudimské kauzy rozhodnutí ještě vliv mít nebude

Zrušení „většího než malého množství“ u soudu neprošla i s odvoláním se na již jednou vyjádřené konstatování, že Ústavnímu soudu „nepřísluší, aby posuzoval šíři hranic trestněprávní kriminalizace určitých typů jednání, nemá-li dublovat nebo suplovat ústavní roli zákonodárného orgánu“ protože by tím v tomto případě nyní došlo k vyšší míře právní jistoty adresátů očekávaného rozhodnutí. 

Co Ústavní soud zrušil

Zrušil část ustanovení § 289  zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, platnosti pozbývají § 2 a příloha č. 2 nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny a houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku, ve znění nařízení vlády č. 3/2012 Sb. 

Petra Vintrlíková

Reklama