Chrudimské noviny V kauze Bohemka má radnice v ruce všechny trumfy

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

V kauze Bohemka má radnice v ruce všechny trumfy

Chrudim – Parkovacích míst je ve městě zoufalý nedostatek. Na tom se shodují prakticky všichni místní obyvatelé a také samozřejmě jimi zvolení zástupci ve vrcholných politických funkcích. Jakým způsobem tento nedostatek řešit, to už je otázka druhá a shoda zde zdaleka nepanuje. Částečnou úlevu by však mohlo přinést parkoviště před „Bohemkou“. Ovšem za předpokladu, že dojde k výstavbě podzemního parkingu.

Zdaleka tu však nejde pouze o vyřešení nejnutnějších parkovacích míst, která musí každý hotel pro své hosty mít. Ve hře je též otázka estetická a samozřejmě také koncepce celého Masarykova náměstí, jehož součástí Hotel Bohemia už dlouhá desetiletí je.

Parkoviště před Hotelem Bohemia, prostor za budovou Muzea + areál bývalého letního kina, plocha za sportovní halou. Tyto tři možnosti v podstatě přicházejí v úvahu pro toho, kdo se chce problematikou parkování v Chrudimi vážně zabývat. Víc jich město aktuálně prakticky nenabízí. Prostor před „Bohemkou“ je proto příliš cenný, než aby na něm došlo k nevyhovujícímu řešení parkování, které v případě stavby nadzemního parkoviště, o jehož realizaci nyní společnost Homa holding zastupovaná Jiřím Mařasem usiluje, naprosto nedostatečně využije jeho potenciál.

Podzemní parkoviště zde může nabídnout až dvakrát více míst, než parkoviště nadzemní. Návratnost stavby podzemního stání pro auta se přitom pohybuje kolem deseti let. Radnice disponuje smlouvou s investorem, který se však ani nesnaží splnit její podmínky. Navíc se nezdráhá vedení města vydírat hrozbami, z nichž plyne, že hotel by mohl být v případě nesouhlasného stanoviska politiků a jejich trvání na podmínkách dohody, proměněn v ubytovnu. I tehdy však musí Mařas opět žádat o povolení radnici a nemůže změnu provést ze dne na den.

Není bez zajímavosti, že Jiří Mařas se pokoušel „Bohemku“ prodat hned poté, co vyšlo najevo, že dotace mizí v nenávratnu. Vzhledem k vážné právní vadě, kterou je chybějící parkoviště před hotelem, se zájemci právě nehrnuli. Jak se asi zachová, pokud městští zastupitelé na nadzemní parking kývnou a on bude moci do roka a do dne dokončit rekonstrukci hotelu?

Vedení města má v ruce všechny trumfy – vlastní pozemek před hotelem a může s ním naložit podle svého uvážení svědomitého a zodpovědného hospodáře. Nabízí se možnost nechat zpracovat vlastní projekt, na stavbu parkoviště sehnat dotaci (stále běží dotace v rámci ITI), následně parking provozovat a majiteli hotelu pronajímat. Pokud nebude majitel „Bohemky“ o místa stát, najdou se zájemci z řad veřejnosti a návštěvníků města, kteří už dnes nemají v této lokalitě auto kam postavit. Jak bylo výše zmíněno, návratnost této možnosti je cca deset let.

Jaké řešení městští zastupitelé zvolí, ukáže až pondělní jednání. Už teď je ale jasné, že Homa holding využije svého napojení na některé politiky beze zbytku tak, aby z jejich rozhodnutí měla prospěch především tato firma a ne obyvatelé města. Tedy ti, jimž ještě záleží na koncepčním řešení celého území Masarykova náměstí a plnění smluvních podmínek. 

Jakub Valenta

Reklama