Chrudimské noviny V průmyslové zóně vzniknou výstavbou separačního dvora nová pracovní místa

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

V průmyslové zóně vzniknou výstavbou separačního dvora nová pracovní místa

Chrudim – Projekt bude veřejnosti představen ve středu 9. září od 17:00 hodin v místě plánované výstavby, u točny MHD v průmyslové zóně. Vítězem výběrového řízení se stala pražská firma Sweco Hydroprojekt CZ, a. s. Záměrem je v Chrudimi vybudovat překládací stanici, třídicí linku na plasty, sběrný dvůr a halovou kompostárnu, ve které se bude zpracovávat bioodpad.

V Chrudimi tak kromě stavby, která dbá na minimalizování dopadů odpadu na životní prostředí, vzniknou i nová pracovní místa. V administrativní budově se dle kapacity počítá při maximální obsazenosti s padesáti osobami, parkoviště je prozatím navrhováno pro dvacet parkovacích míst. Třídicí linka je navržena pro zpracování až 800 tun odpadu ročně a bude poloautomatizovaná, obsluhovat ji bude pět až šest pracovníků. Dle nařízení vlády 361/2007 Sb. se v třídicí kabině každou hodinu vymění vzduchotechnickým zařízením vzduch 90 m³/hod. na osobu.

Přirozeně při kompostovacím procesu dochází ke vzniku plynů, které jsou zdrojem zápachu, ale ten mají pohlcovat biofiltry. Provozovatel má ze zákona povinnost zajistit odsávání vznikajících plynů pomocí vzduchotechniky do těchto biofiltrů. Kontrolu, zda se tak skutečně děje, má na starosti Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), a pokud zjistí rozpory s provozním řádem (např. nezapnutí vzduchotechniky a provětrávání  pouze průvanem, který s sebou nese uvolněný amoniak), uděluje statisícové pokuty.

Studie na výstavbu nového separačního dvora byla zpracována už v roce 2017. Jeho součástí bude také Re-Use centrum, odkud bude možné si legálně odvézt odevzdané věci, které by ještě mohly sloužit svému účelu. Jinak by se s nimi muselo dle zákona zacházet pouze jako s odpadem a s ním nelze nakládat jiným než stanoveným způsobem.

K efektivnějšímu třídění odpadů tlačí obce připravovaná legislativní změna, která nabývá platnosti příští rok a týká se navýšení povinného minimálního podílu recyklovatelných odpadů z nynějších 45 na 55 procent. Protože současný stav třídění není pro nadcházející změnu dostačující, je výstavba nového separačního dvora v průmyslové zóně pro Chrudim dobrým investičním záměrem, který šetří peníze. 

Petra Vintrlíková

Reklama