Chrudimské noviny V třídění odpadu prý město vyniká, přesto se čas od času v intravilánu Chrudimě objevují černé skládky

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

V třídění odpadu prý město vyniká, přesto se čas od času v intravilánu Chrudimě objevují černé skládky

Chrudim - Přestože na speciální nádoby určené pro bioodpad, vlastní kompostárnu nebo kontejnery na použité tuky mohou Chrudimáci prozatím zapomenout, patří prý město v nakládání s odpady ke špičce. Zásluhu na tom má především disciplinovanost obyvatel, kteří do určených kontejnerů odhazují jen to, co tam patří.

V Chrudimi dnes stojí necelá stovka „sběrných hnízd“, složených většinou z kontejnerů na plast, papír a sklo. Dohromady jich tu je na 370. A protože některé z nich už ke sběru tříděného odpadu sloužily dlouho, bylo potřeba je vyměnit. Město Chrudim k tomu využilo „projekt nádob“, který má v gesci společnost Eko Kom ve spolupráci s Pardubickým krajem. „V rámci tohoto projektu obcím a městům v Pardubickém kraji zdarma zapůjčujeme nádoby na sběr plastů, papíru a skla, a to jak čirého, tak barevného. Do Chrudimi jsme aktuálně zapůjčili třiadvacet kontejnerů na obvyklé komodity,“ vysvětluje Jiří Záliš, jenž má ve firmě Eko Kom na starosti právě region Chrudimska. „Lidé v Chrudimi třídí vcelku zodpovědně. Toho, co v kontejnerech nemá být, nacházíme minimálně,“ říká Jan Petr z Technických služeb Chrudim.

Už tradičně se černá skládka objevuje nedaleko Zlaté stezky pod hradbami.  Foto: Chrudimské noviny

Přes veškerá slova chvály z úst zodpovědných pracovníků se městu nedaří příliš bojovat s černými skládkami, které prý mají na svědomí především místní bezdomovci. Přestože na radnici zasedá manažer prevence kriminality, který má na starosti právě i problematiku lidí bez domova, černé skládky se občas ve městě objeví. Jedná se především o lokalitu Zlaté stezky nedaleko Klášterních zahrad, dále o lesík u největšího chrudimského sídliště U Stadionu, nebo křoví v Michalském parku. Zde se u kostela objevila i matrace a jen díky ořezání přerostlých keřů se zdá, že bezdomovci tato místa definitivně opouštějí. V této souvislosti se tak často objevuje kritika Městské policie Chrudim. Její strážníci se prý těmto lokalitám nevěnují s patřičnou pozorností a raději pokutují neukázněné řidiče na Resselově náměstí. To by se však nyní mohlo změnit, protože ve vedení strážníků se teď objevil neuvolněný místostarosta Miroslav Tejkl (ČSSD), který převzal „žezlo“ po starostovi Petru Řezníčkovi (SNK-ED), jemuž byl právě prapodivný způsob řízení městské policie často vytýkán.
Jakub Valenta

Reklama