Chrudimské noviny Vedení města trvalo několik měsíců, než vypracovalo programové prohlášení rady města a zpřístupnilo jej veřejnosti

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Vedení města trvalo několik měsíců, než vypracovalo programové prohlášení rady města a zpřístupnilo jej veřejnosti

Chrudim - Jako už několikrát i teď zafungoval materiál Chrudimských novin jako spolehlivý budíček spících úředníků a uvedl v činnost soukolí místní administrativy. Na webu města se totiž objevilo programové prohlášení rady města, které zde dlouhé měsíce absentovalo a voliči tak neměli šanci zjistit, k čemu se jim vlastně vládnoucí koalice zavazuje.  

Samotné programové prohlášení obsahuje řadu „perel“ - závazků, s nimiž by měl nejspíše problémy i slavný Herkules, známý svým vyčistěním Augiášova chléva a přemožením lva. Hned na úvod se otevřená radnice dušuje, že odmítá řešení problémů prostřednictvím médií a veřejným napadáním koaličních partnerů. Zcela zde tedy absentuje fakt, že média jsou v Chrudimi často hybatelem mnohých aktivit, které by jinak pohodlný městský úředník a často i politik nechal bez povšimnutí. Zda uvedené konstatování znamená, že koaliční partnery bude možné napadat pouze neveřejně, není z textu vyvěšeného tiskovou mluvčí Sylvou Drašnarovou 8. dubna zcela zřejmé.

V bodech, které po úvodní preambuli následují, se tak zvědavý návštěvník stránek města může dočíst, že koalice bude pokračovat v zapojování veřejnosti při řešení rozvojových a koncepčních aktivit města, zřídí nový a přehledný webový portál „projekty města“, připraví nové webové stránky města Chrudim a novou podobu by měl získat i Chrudimský zpravodaj. V oblasti rozvoje města a životního prostředí se pak nachází třeba slib vysazovat nové dřeviny a stromořadí, přičemž samotné místo, kde by se měla akce uskutečnit, není zmíněno. Opět se tu ale nachází třeba několikrát odložená rekonstrukce smuteční síně nebo příprava projektu revitalizace náhonu v parku Střelnice.

V oblasti „bydlení“ by však čtenář jen marně hledal závazek, který by nějakým způsobem vyřešil neutěšenou situaci v lokalitě „Skřivánek“. Zde totiž hrozí městu dokonce arbitráž, protože několikerými změnami rozhodnutí městského zastupitelstva zde podle všeho způsobilo nezanedbatelnou škodu soukromé firmě, která se tady chystala vystavět celou novou čtvrť.

Připravit podmínky pro kvalitní rekonstrukci stávající sportovní haly, případně výstavbu nové, to už je oddíl sportu a mládeže. Jakým způsobem by se měl tento projekt dotáhnout do konce, je již v podstatě zřejmé. Stejně jako fakt, že při jeho zadávání došlo k opomenutí, jež málem stálo stolní tenisty místa určená pro jejich sport, nebo že z projektu zmizelo podzemní parkoviště. Maminky s malými dětmi si však mohou oddechnout, protože rada se zavázala vybudovat další tři dětská hřiště. Kde přesně by měla vzniknout, opět není uvedeno. Ozdravení prostředí ve školách je jen dalším „bonbónkem“ v programovém prohlášení rady města.

Sliby, že radnice v oblasti památkové péče bude pečovat o historické dědictví města tak, aby získaný prestižní titul „Historické město roku“ patřil městu oprávněně, působí podivně, protože například péči o morový sloup na Resselově náměstí nechává dlouhá léta stranou a neplní doporučení, která po jeho rekonstrukci vytvořili restaurátoři.

Co však skrývá doprava a infrastruktura? "Zapojíme se ve spolupráci s ŘSD do výkupů pozemků pro II. etapu obchvatu města, zahájíme jednání k přípravě přeložky silnic I/17 a I/37, připravíme podmínky pro vybudování železniční zastávky U Stadionu, připravíme projekty na rozšíření parkovacích míst ve všech sídlištích, připravíme projekt rozšíření parkovacích míst v centru města (parkovací dům), vybudujeme cyklostezku do Vestce a na Podhůru a budeme doplňovat mobiliář pro cyklisty, připravíme komplexní koncepci cyklostezek, cyklotras a cyklopruhů ve městě, dojednáme realizaci bezpečnostních prvků v dopravě v ulici Václavská (na Vlčí hoře), na městském komunikačním okruhu a v ulici Obce Ležáků, připravíme projekt rekonstrukce prostoru přednádraží ČD, zavedeme bezplatné jízdné v MHD pro seniory nad 70 let," stojí v programovém prohlášení městské rady.

Malé cíle si tedy radní opět nekladou a na Chrudimácích teď je, aby si body programového prohlášení vypsali a před dalšími komunálními volbami zkontrolovali, nakolik se šlo o plané sliby nebo uskutečněné závazky místních politiků.

Jakub Valenta

Reklama