Chrudimské noviny Víkend patřil v Chrudimi konferenci psychiatrů, řešili především lepší zapojování pacientů do léčby

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Víkend patřil v Chrudimi konferenci psychiatrů, řešili především lepší zapojování pacientů do léčby

Chrudim - Hotel Bohemia hostil o víkendu 32. ročník celostátní konference sociální psychiatrie. Lékaři zde řešili především problematiku týkající zlepšování zapojení lidí se závažnou duševní poruchou do léčby a rehabilitace.


Hlavní téma konference totiž neslo název „Zapojení do léčby a rehabilitace“. Psychiatři se zaměřili na řešení otázky, jak zlepšit zapojení lidí se závažnou duševní poruchou do léčby a rehabilitace, a jak podpořit jejich motivaci.


S problematickým zapojením do léčby u pacientů se závažnými psychickými poruchami se totiž setkávají ve svých ambulantních praxích. Řada pacientů vypadává z ambulantní péče a průběh jejich onemocnění se dále komplikuje. Podobně je tomu i z pohledu psychofarmakoterapie (léčení takovými medikamenty, jejichž hlavním předpokládaným účinkem je adekvátní změna duševního stavu) - až polovina pacientů s psychózami totiž neužívá nebo nedostatečně užívá předepsané léky.


Obdobné potíže lze najít i u psychiatrické rehabilitace. Do řady rehabilitačních programů jsou doporučováni pacienti s nízkou motivací k dosažení změn a spolupráce s nimi vázne. Lékaři proto během diskusí uvedli některá řešení pro zlepšení zapojení těchto pacientů do léčby. Na své konferenci se zabývali také konkrétními postupy, které zapojování pacientů se závaznými poruchami zlepšují, jako například asertivní komunitní léčbu, specifické přístupy u duálních diagnóz a další. Některá ze stěžejních témat uvedli i zahraniční odborníci.

red

Reklama