Chrudimské noviny Volební místnosti jsou pro mnoho seniorů daleko

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Volební místnosti jsou pro mnoho seniorů daleko

Chrudim – Prezidentské volby skončily tak, jak skončily. Jejich průběh však znovu ukázal na mnohdy nesmyslné tvoření volebních okrsků, které především seniorům a lidem se sníženou pohyblivostí komplikuje život. Přestože volební místnost leží pár kroků od jejich domu, musí jít odevzdat hlas do jiných míst. Zákon je totiž neúprosný.

Moji rodiče - mamka 77 let a otec 80 let, bydlí v domě číslo popisné 824, ulice Jabloňová, Chrudim. Volební místnost okrsku číslo 13 se nachází cca 50 metrů od tohoto domu. Jakou má tedy logiku, že jsou obyvatelé tohoto domu přiděleni do cca 1 kilometr vzdálené volební místnosti okrsku číslo 12? Uvědomuje si někdo, že na sídlišti Na Rozhledně bydlí převážně staří lidé, kteří mají problémy s pohyblivostí,“ ptá se na městském webu Václav Kloboučník.

Vedoucí Odboru správního MěÚ Chrudim Eva Doležalová o problému ví a v rámci svých omezených možností ho i řeší. Žel Bohu, prozatím bez kýženého výsledku. Volební okrsky byly v Chrudimi sestaveny v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Bohužel zákon vůbec není příznivý, pokud se týká změny hranic okrsků,“ říká Doležalová.

Jsme si vědomi situace, že někteří voliči mají blíže jinou volební místnost, než do které spadají, ale podle současně platné právní úpravy bohužel není uspořádání volebních okrsků ve městě Chrudimi optimálně řešitelné ve prospěch všech voličů. Tuto nevyhovující právní úpravu dlouhodobě a stále připomínkujeme v každé zprávě, kterou zasíláme po každých volbách krajskému úřadu k organizačně technickému zajišťování voleb,“ krčí rameny úřednice.

Se stejným problémem jako rodiče pana Kloboučníka se bohužel potýkají i voliči některých okrajových částí Chrudimi, jejichž docházková vzdálenost do volební místnosti je výrazně vyšší než v případě Rozhledny, například voliči z Podhůry. Je mi skutečně líto, že jim nemohu v současné době podat příznivější zprávu. Je tu však alespoň možnost, pokud by ji rodiče přivítali, požádat těsně před nebo při volbách o zaslání přenosné volební schránky, do které mohou hlasovat v místě svého bydliště. Všechny volební komise tuto možnost voličům ze zákona nabízejí a je možné ji před nebo při volbách zprostředkovat i prostřednictvím úřadu, který stejně tak jako mnohé seniory trápí nešťastná rigidní právní úprava volebních okrsků,“ nabízí pomocnou ruku šéfka správního odboru Eva Doležalová.  

Jakub Valenta

Reklama