Chrudimské noviny VS Chrudim musela aktivovat záložní zdroj vody v Markovicích

Dnes: 11°C
Zítra: 9°C
Pozítří: 9°C

VS Chrudim musela aktivovat záložní zdroj vody v Markovicích

Chrudim - V posledních dvou měsících se i VS Chrudim potýká, tak jako v loňském roce, s abnormálních suchem. Dlouhotrvající vedra snižují nejen průtoky našich řek, ale také hladinu podzemních vod. I přesto se v současném roce daří Vodárenské společnosti Chrudim spotřebu vody vykrývat ve 100%, aniž by musela odběratelům dovážet vodu cisternami, jako v jiných regionech.

Česká republika je díky evropskému rozvodí hydrologickou střechou Evropy a neměla by trpět nedostatkem vody. Nízké úhrny srážek a rozdělení zásob vody se však region od regionu liší. Proto je důležité vodu chránit a správně s ní nakládat. „Bylo však nutné zaktivovat záložní zdroj vody v Markovicích, který je v současné době využíván na svou maximální kapacitu. Tento zdroj zásobuje oblast Heřmanoměstecka a Třemošnicka. Je důležité podotknout, že i v jiných lokalitách zásobovaných naší společností bylo nutno provádět zásahy ve vodovodních řadech. Jako příklad mohu uvést rozsáhlou rekonstrukci vodovodního řadu z ÚV Seč do vodojemu Ústupky. Přes zimu jsme připravovali v součinnosti s majitelem infrastruktury společností Vodovody a kanalizace Chrudim provedení úplné rekonstrukce vodovodního výtlačného řadu z Úpravny vody Seč do vodojemu Ústupky. Tuto rekonstrukci jsme dokončili přesně v době začátku rekreační sezóny na Seči. Nyní jsou odběratelé v lokalitě Ústupky zásobováni velice kvalitní vodou a v dostatečném množství,“ říká Václav Kloboučník, provozní ředitel VS Chrudim.

Letní počasí má bohužel za následek i zvýšenou četnost poruch na vodovodních řadech. To je způsobeno především vysycháním zeminy, ale i zvyšující se teplotou přiváděné vody. Vodohospodáři lokální zdroje pitné vody v provozovaných oblastech monitorují. V současnosti není nutné na Chrudimsku spotřebu vody regulovat a omezovat. Lidé se nemusí obávat, že by došlo k výpadkům dodávek vody. Situaci společnost pravidelně vyhodnocuje z hlediska zásob, rovnoměrnosti spotřeby i dodržování její kvality.

red

Reklama