Chrudimské noviny Vystrnadit dodávky z parkovišť není snadné

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Vystrnadit dodávky z parkovišť není snadné

Chrudim – Dalším dílem z nekonečného seriálu zvaného „parkování“ se zabývají obyvatelé nejkrizovějších lokalit a též městští úředníci. Dost starostí lidem dělají parkoviště přeplněná osobními auty, prakticky neřešitelná situace však nastává v okamžiku, kdy místo určené „osobáku“ zabere dodávka.

Děje se to na mnoha místech v rámci celého města. Řidič dodávky má vůz i k osobní potřebě, nebo zkrátka majitel auta nemá, kam ho na noc zaparkovat. Malé „náklaďáčky“ proto stojí ve vnitroblocích sídlišť, obsazují parkoviště před bytovými domy.

Stěžují si především lidé bydlící v Husovce.  Foto: Chrudimské noviny

Záležitosti kolem dodávkových aut – včetně parkování – jsou dlouhodobým tématem. Začíná to už u označení dodávka či dodávkový automobil. Dodávka jako druh nebo kategorie silničního vozidla totiž dle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a vyhlášky o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích neexistuje. Jedná se zejména o druh vozidla, zda je osobní nebo nákladní. Bohužel, v současné době u velkého procenta těchto vozidel zjistíme jejich skutečné zatřídění až nahlédnutím do jejich osvědčení o registraci, což ztěžuje kontrolu. Nicméně, velké dodávky budou s největší pravděpodobností nákladním automobilem,“ říká vedoucí Oddělení dopravy a komunikací MěÚ Chrudim Milan Šikl.

Dle platných předpisů se parkovací plochy pro nákladní vozidla umísťují mimo obytné části sídelních útvarů – vyjma vozidel integrovaného záchranného sytému. I v kontextu s předchozí větou je v Chrudimi již do většiny obytných částí města nákladním vozidlům, vyjma vozidel zajišťujících zásobování, vjezd zakázán. Vjíždí-li tedy uváděné dodávky, které jsou nákladním automobilem, do úseku pozemních komunikací s tímto dopravním značením, aniž by zde zásobování zajišťovaly, porušují řidiči dodávek předpisy o provozu na pozemních komunikacích,“ doplňuje informaci Šikl.

Jakub Valenta

Reklama