Chrudimské noviny Zasedání zastupitelstva skončilo dřív, než vůbec začalo. Prošvihne kvůli tomu město dvouapůlmilionovou dotaci?

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zasedání zastupitelstva skončilo dřív, než vůbec začalo. Prošvihne kvůli tomu město dvouapůlmilionovou dotaci?

Chrudim - Středeční narychlo svolané zasedání zastupitelstva města skončilo dřív, než vůbec začalo. Jelikož nebyla dodržena lhůta dvou dnů od vyhlášení, museli se zastupitelé po deseti minutách opět vrátit do svých zaměstnání.


Řádné zasedání zastupitelstva bylo svoláno narychlo proto, že „hoří“ termín žádosti o dotaci, kterou podalo AFK LS. Chybějící souhlas zastupitelstva s částí nájemní smlouvy AFK byl tedy důvodem, proč se zvolení zástupci sešli. Doručit souhlasné stanovisko ministerstvu školství bylo přitom nutné do dnešního poledne.


Kdy se vlastně město dozvědělo, že je něco v nepořádku? V pondělí 3. prosince, 10 minut před zasedáním rady města bylo zřejmé, že se úředníkům ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na žádosti o dotaci něco nezdá.


A přestože se starosta Petr Řezníček (SNK-ED) snažil vyhovět všem zákonem daným požadavkům, které jsou nutné pro svolání zasedání zastupitelů, odpověď na vznesený dotaz byla z ministerstva vnitra spíše záporná. Ustanovení zákona o obcích totiž ukládá obecnímu úřadu povinnost informovat o místě, době a o navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce.


Tato informace musí být vyvěšena na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce, kromě toho může být uveřejněna i způsobem v místě obvyklým. A tato lhůta splněna nebyla. Takové „zasedání“ není proto možné považovat za zasedání tohoto orgánu obce a „usnesení“ na něm přijatá za právně relevantní rozhodnutí zastupitelstva obce (usnesení zastupitelstva obce lze přijímat pouze na řádně svolaném a veřejně konaném zasedání).


Je tedy pravděpodobné, že AFK o dotaci ve výši 2,5 miliónu korun nakonec přijde.

Jakub Valenta

Reklama