Chrudimské noviny Zastupitelstvo města - každý občan dluží 4800 Kč, ale městské společnosti jsou v zisku

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zastupitelstvo města - každý občan dluží 4800 Kč, ale městské společnosti jsou v zisku

Chrudim – V pondělí 14. května se sešli letos už potřetí zvolení zástupci města na veřejném zasedání zastupitelstva. Co se zpočátku možná zdálo jako lehce uspávající úředničina, změnilo se brzy v živou diskuzi.

a

Přesně v 16 hodin zahájil starosta Chrudimi Petr Řezníček (SNK-ED) jedenácté zasedání zastupitelstva. Zdaleka ne všichni zastupitelé seděli na svých místech. Třeba Tomáš Židek (SNK-ED) dobíhal ve svém béžovém obleku asi pět minut po úvodních starostových slovech ke svému místu. Někteří zastupitelé nedorazili vůbec, byli však předem omluveni.

Ještě než se ve velké zasedací místnosti v Pardubické ulici přistoupilo k prvnímu hlasování, přihlásil se Josef Štěpánek (Volba pro město - Chrudimská volba) s připomínkou adresovanou na IT oddělení chrudimské radnice. V materiálech, k nimž má každý zastupitel přístup přes internetové rozhraní, nenašel podklady k v lednu neschválenému příspěvku pro Domov seniorů.

Starosta se poté snažil vysvětlit, že podklady k návrhu, který nebyl zastupitelstvem schválen, nejsou poté přístupné v databázi. Slíbil však, že se pokusí zjistit, jak se dá celá věc napravit. Štěpánkovi se zdálo zvláštní, že tyto materiály nemají třeba svoji vlastní složku, odkud by se daly pohodlně stáhnout a nastudovat.

Jako první šel do hlasování, jako ostatně vždy, program jednání zastupitelstva. Bez průtahů byl schválen.

Jako další bylo zástupcům občanů předloženo vyúčtování města za rok 2011. Slovo poté dostala Hana Vránová, vedoucí finančního odboru městského úřadu, která se snažila všem přítomným vysvětlit třeba to, proč dluh města, přepočítaný na jednoho obyvatele, stoupl na letošních 4800 korun, nebo jak je možné, že hodnota majetku města klesla skoro o 850 miliónů Kč.


Jednou z mála dobrých zpráv pak bylo sdělení, že obchodní společnosti města hospodařily se ziskem a nezávislý audit v hospodaření města nenalezl významnější nedostatky. Přesto je podle Vránové co zlepšovat.

Vyúčtování bylo následně zastupiteli schváleno.

Při projednávání změny v jednacím řádu zastupitelstva se zastupitel Jan Čechlovský (ODS) ostře pustil do předkládajícího Romana Málka (Koalice pro Chrudim) mimo jiné s výtkou, v níž absolutně nesouhlasil s navrhovanou změnou. Podle Čechlovského to totiž bylo předkladatelem prezentováno tak, jako by snad bývalé zastupitelstvo města jednalo podle špatného jednacího řádu.

Dále zastupitel ODS považoval za podivnou změnu v řádu, která prakticky umožňuje předkladateli nějakého návrhu do zastupitelstva tento návrh stáhnout prakticky kdykoli během jednání.

Další jeho výtky směřovaly ke změnám ve vyhlašování přestávky a vše nakonec vyústilo k pozměňovacímu návrhu Čechlovského, který zastupitelé přijali.

Fotbalisté, kteří hrají a trénují na hřišti v Novoměstské ulici se po schválení zastupitelstvem dočkají dotace na rekultivaci jejich zeleného přítele – pažitu hřiště Městského fotbalového klubu.

Jelikož se rekonstrukce "Emiláku" dá očekávat v poměrně blízké době, bylo nutné řešit nevyhovující vytápění budovy tribuny. V ní se nacházejí i šatny sportovců, sociální zázemí a mnoho dalších, dnes nevyužitých, kancelářských prostor.

Město se proto rozhodlo připojit celý areál na horkovod z opatovické elektrárny. Brzy tak bude opravdu platit, že Chrudim a elektrárna v Opatovicích jsou propojeni takřka pupeční šňůrou.

Karel Thér (Volba pro město - Chrudimská volba), který se přihlásil o slovo, však míní, že by bylo vhodné spojit tuto akci se zakopáním horkovodu, který hyzdí levou stranu Chrudimky.

Podle Théra by k tomuto účelu měly být v městské kase uloženy prostředky, které poskytla společnost Tesco a Park Píšťovy. Celkově by se jednalo asi o 15 miliónů korun. Horkovod by pak vedl po zemí od mostu u Tesca až k bývalé pultové prodejně.

Zastupitel Thér proto připravil písemný návrh, který by připojení "Emiláku" spojil s akcí, která by měla změnit břehy kolem řeky. Po úsměšcích starosty, který ho poté přečetl zastupitelům, nebyl ale přijat.

Původní návrh, který bude město stát přes milion korun (jde o připojovací poplatek - přivedení horkovodu bude na náklady elektrárny), poté zvolení zástupci schválili.

Následoval bod, který uvedl opět místostarosta Málek. Jednalo se o zamítnutí příspěvku pro Lůžkové a sociální centrum, o.p.s.

V úvodní řeči si neodpustil několikeré rýpnutí do přítomných novinářů, kteří, podle jeho interpretace, nepsali o stavěném Domově seniorů objektivně. Čtenáři našich novin byli o celé kauze informováni v několik článcích, které jsme v průběhu posledních měsíců uveřejnili.

Až dojemně působila mezistranická solidarita místostarostova, v níž se zastával Ivany Bohaté (SNK-ED), zastupitelky a předsedkyně Dozorčí rady zmiňovaného Domova.

Poté už si vzal slovo Josef Štěpánek (Volba pro město - Chrudimská volba) a se slovy: „Děkujeme vám za hezkou pohádku,“ požadoval po místostarostovi zodpovědném za sociální oblast záruky, že se nebudou opakovat problémy, které Domov seniorů do dnešních dnů provázejí.

Místostarosta však ve své řeči žádné takové záruky neposkytl, takže viditelně rozzlobený Štěpánek vyzval Málka k rezignaci.

Na to už provozovatel internetových stránek www.mladik.cz nereagoval a slovo tak dostal přihlášený zastupitel z Koalice pro Chrudim, Jiří Hradec. Podle Hradce by se neměly dávat peníze tam, kde je evidentně porušován zákon.

Komunista Jaroslav Moučka poté vyjádřil pochybnost, zda se vůbec dočkáme uvedení celého komplexu do regulérního provozu. Milan Jiruška totiž ani po výzvě města nebyl schopen dodat k projektu podklady.

Zamítnutí slíbeného příspěvku pak bylo zastupiteli schváleno.

Na programu pak bylo třeba sjednocení provozu chrudimské Salvátorské pouti, návrh k bezplatnému převodu nemovitostí v Markovicích a Vlčnově, schválení radou doporučené dotace na opravu střechy a krovů nad Agorou.

Parčík u Wiessnerovy vily pak město za 14 miliónů nekoupí, takže si občané dále budou muset zkracovat cestu roztrhaným pletivem a Rohrbachovy busty bude dál obrůstat psí víno.

Po ukončení jednání zastupitelstva si vzal slovo ještě Petr Lichtenberg (Svobodní) a ve své, spíše předvolební řeči, s níž se během jednání pochlubil stranickému kolegovi Lebduškovi, tepal do zvyšujícího se zadlužení města.

Zastupitelstvo poté skončilo v poklidu své třetí letošní zasedání.

Jakub Valenta

Reklama

Obrázek uživatele Lolipop84
#174 Lolipop84 15. Květen 2012 - 22:07
Kéž by se nám vrátil pan Čechlovský! To co tam sedi teď je hrůza
Obrázek uživatele Ivča
#175 Ivča 16. Květen 2012 - 10:41
Lolipop84: Kéž by se nám vrátil pan Čechlovský! To co tam sedi teď je hrůza
S tím jen souhlasím - bohužel jsme si ho poslali do sněmovny
Obrázek uživatele Lolipop84
#177 Lolipop84 16. Květen 2012 - 10:56
svatá pravda !