Chrudimské noviny Zdravé město rozdává peníze. Neziskovky tak mohou získat příspěvek na svou činnost až šest tisíc korun

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zdravé město rozdává peníze. Neziskovky tak mohou získat příspěvek na svou činnost až šest tisíc korun

Chrudim - Získat od města dotace pro svou činnost není zdaleka tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Přestože se neustále omílá, že právě sportovci jsou preferovanou „kastou“, která spolkne většinu peněz určených k pomoci místním spolkům, občas se dostane i na někoho jiného. Jak ale na to?

Jednou z možností je obrátit se přímo na vedení města, konkrétně na radní, kteří se každý měsíc scházejí k řešení dílčích problémů. V jejich gesci je schvalování dotací, ale jen do výše 50 tisíc korun. Cokoliv, co přesahuje tuto částku, musí už schválit městští zastupitelé. Při posledním zasedání městského zastupitelstva sice předložil opoziční zastupitel František Pilný (ANO 2011) návrh, aby všechny dotace šly přes samotné zastupitele, jeho kolegové se ale s tímto návrhem neztotožnili. Dokonce i Pilného stranický kolega Ondřej Kudrnáč byl k tomuto námětu skeptický a tato pravomoc tak částečně zůstává radě města. Ta však, kromě zmiňovaných dotací, může rozdílet i dary, jež není třeba vracet. O vrtkavé náklonnosti radních ke sportu se v nedávné minulosti přesvědčili třeba místní šachisté, jimž rada v červnu roku 2014 nepřiznala ani korunu, přestože město reprezentovali v první lize.

Další možností, jak získat peníze, je „pumpnout“ manažerku Zdravého města a městskou zastupitelku Šárku Trunečkovou (SNK-ED). Ona sama sice ze svého utajeného platu nepustí ani korunu, ale právě v rámci Zdravého města teď opět nabízí možnost dosáhnout na šest tisíc korun těm neziskovým organizacím, které vyplní formulář a následně připraví poster na projednávání Desatera problémů města. To se letos koná 2. března ve velkém sále Muzea.

Neziskovka během projednávání Desatera problémů představí projekt, který bude zaměřen na rozvoj města v oblastech, v nichž neziskové organizace působí - kulturní, volnočasové, sportovní, ochrana životního prostředí, sociální a další. Akce je součástí projektu „Místní Agendou 21 a strategickým řízením k naplňování principů udržitelného rozvoje a zvyšování kvality života obyvatel v Chrudimi“. Ten je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce a v letošním roce by těmito švýcarskými kanály mělo do Zdravého města přitéci 360 tisíc korun. Loni to přitom byl milion čtyři sta sedmdesát devět korun. Celkový rozpočet Zdravého města je pro letošek stanoven na 605 tisíc Kč a nejvyšší položkou v něm jsou mzdové náklady. Ty činí 160 tisíc.

Jakub Valenta

Reklama