Chrudimské noviny Zmatek v práci radních města po nezvolení nových členů nehrozí, zákon totiž na takovou situaci pamatuje

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Zmatek v práci radních města po nezvolení nových členů nehrozí, zákon totiž na takovou situaci pamatuje

Chrudim - Povolební vyjednávání je někdy časem, v němž mnozí voliči tápou, jaké pravomoci má vlastně v tomto mezidobí rada města, starosta a místostarostové. Lidé se proto nejčastěji ptají na to, zda může dosluhující městská rada ještě vůbec rozhodovat.

Odpověď je nasnadě - samozřejmě mohou, protože jinak by se život města fakticky zastavil. Ovšem pravomoc starosty a městských radních je do jisté míry omezena. Jde především o otázky spojené s financemi. Mezi současnými radními se přitom nacházejí i tři radní, kteří do nového zastupitelstva zvoleni nebyli, podle prvního místostarosty Miroslava Tejkla (ČSSD) je ale vše v naprostém pořádku, a to až do doby, než bude zvolena nová městská rada.

Po dobu platnosti současného rozpočtu může stávající rada stále ještě schvalovat rozpočtová opatření, kde je k tomu zmocněna. V případě Chrudimi jde o přesuny peněz pouze v rámci jednotlivých kapitol výdajů do výše 50 procent objemu dané rozpočtové položky. Plnou částku musí přitom nechat na zastupitelstvu. Dále může jít o přesun financí do částky tři miliónů korun, a to pouze v případě havarijních stavů a zapojení příjmů do rozpočtu v případě zisku dotací, či financí pocházejících z darů a veřejných zdrojů. Současná rada ale nemůže přesunovat finance mezi jednotlivými výdajovými kapitolami, ani zapojovat rezervy a dělat větší přesuny mezi položkami, které jsou vyšší než 50 procent dané částky.

Současná rada může současně předjednávat zprávy Finančního odboru MěÚ Chrudim pro městské zastupitelstvo a doporučovat je či nikoli k projednání. Radou tak už například prošel návrh rozpočtu, o němž ale bude rozhodovat výhradně nově zvolené zastupitelstvo. Povinností každé obce je totiž schválit před začátkem každého nového roku buď rozpočet, nebo, nepovede-li se, rozpočtové provizorium. Pokud by se nepodařilo rozpočet ani provizorium schválit v daném termínu, hrozí městu pokuta, která se může vyšplhat až k jednomu miliónu korun.

red

Reklama