Chrudimské noviny Podmínky registrace

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Podmínky registrace

 1. Provozovatelem serveru www.chrudimskenoviny.cz, je společnost Chrudimské noviny a.s. se sídlem Resselovo nám. 12, Chrudim.
 2. Pro vstup či využití určitých součástí stránek www.chrudimskenoviny.cz se vyžaduje registrace, zaregistrovat se může i takový návštěvník, který tyto stránky ani služby (zatím) nehodlá využívat.
 3. Chrudimské noviny a.s. si vyhrazují právo kdykoli v budoucnu vyžadovat poskytnutí i dalších údajů a bez jejich sdělení si vyhrazuje právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k stránkám/službám, které vyžadují registraci, příp. registraci s určitými údaji.
 4. Účastník je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 5. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání.
 6. Poskytnutím údajů k registraci návštěvník souhlasí s tím, aby je Chrudimské noviny a.s. ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., údaje zpracovávala, a to za účelem jejich dalšího využití. Jako Zákazník souhlasíte pro účely marketingu a poskytování služeb s přidanou hodnotou, jakož i pro zasílání informací o službách a produktech třetích stran, se zpracováním údajů uvedených v tomto článku, a to v rozsahu údajů zpracovávaných pro potřebu přenosu zprávy sítí elektronických komunikací a pro její vyúčtování nebo v rozsahu vyplývajícím z charakteru poskytovaných služeb.

  Dále souhlasíte, abychom vás informovali (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o našich službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Chrudimské noviny a.s. ve smluvním vztahu, a to užitím vaší elektronické adresy. Dále souhlasíte, abychom vám bezplatně zřídili informační službu, prostřednictvím které vás budeme informovat o nabízených službách a produktech třetích stran.

 7. Registrace není zpoplatněna.
 8. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
 9. Souhlas se stanovenými pravidly se potvrzuje při registraci uživatele na server www.chrudimskenoviny.cz a to zaškrtnutím pole 'souhlasím se stanovenými pravidly'.
 10. Chrudimské noviny a.s. je oprávněna tato pravidla i jednotlivé návštěvní řády měnit, tyto změny jsou pro návštěvníky serveru www.chrudimskenoviny.cz závazné od okamžiku jejich zveřejnění.