Chrudimské noviny Další rána do vazu vodárenské a kanalizační sítě na Chrudimsku, po Evropské unii ji odmítlo dotovat i ministerstvo životního prostředí

Dnes: 2°C
Zítra: 4°C
Pozítří: 3°C

Další rána do vazu vodárenské a kanalizační sítě na Chrudimsku, po Evropské unii ji odmítlo dotovat i ministerstvo životního prostředí

Chrast/Heřmanův Městec/Ronov nad Doubravou - Ministerstvo životního prostředí vyhodnotilo žádosti všech těchto tří měst na Chrudimsku o dotace na rekonstrukce vodovodních a kanalizačních sítí jako problematické. Ani jedno z nich proto s žádostí neuspělo. Rozhodnutí ministerstva je nezvratné.

Zdejším radnicím proto nezbyde, než hledat peníze jinde, neboť žádná z nich není schopna plánované rekonstrukce samofinancovat z vlastních prostředků.

Neudělění dotací nyní ohrozilo projekt splaškové kanalizace v chrastecké místní části Podlažice za 50 milionů Kč, který už předtím odmítly financovat Evropské fondy.

Daleko hůře na tom je Ronov nad Doubravou, který už několik let marně žádá o dotace na svoji kanalizační síť, která je v havarijním stavu, a potřebuje další velké peníze na novou čistírnu odpadních vod, aby nemusel platit penále za vypouštění splašek do řeky Doubravy. Celý projekt je spočítán celkem na 150 milionů Kč.

Problém v neudělení dotací spočívá v tom, že jsou všechna města akcionáři společnosti VaK Chrudim, jejíž vodárenskou a kanalizační síť má v dlouhodobém pronájmu soukromá rakouská firma. 

Právě tato skutečnost popudila Evropskou unii, která nechce dotovat podnikání soukromých subjektů. K podobné výjimce teď nesvolilo ani ministerstvo životního prostředí.

Ronov nad Doubravou proto nedávno deklaroval, že je v případě potřeby, pokud to bude na překážku přidělení dotace, připraven vystoupit ze společnosti VaK Chrudim. Zdejší zastupitelstvo dokonce přijalo v tomto smyslu už závazné usnesení.

red

Reklama